Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

21.08.2015

Dne 19.8.2015 zasedala energetická skupina Zlínského kraje v expozici Tomáše Bati v budově 21 areálu Svitu. Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje. Poté následovaly přednášky Ing. Petra Valáška o kotlíkových dotacích, Ing. Jany Káčerové o plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, Ing. Martina Pavlase, Ph.D. o Studii optimalizace toku spalitelných odpadů na území Zlínského kraje a Ing. Miroslavy Knotkové o Energetickém akčním plánu ZK na roky 2015-2019 a založení krajského energetického monitorovacího centra.

IMG_8849IMG_8835

IMG_8852 IMG_8857

4IEE LOGO

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html