Motto ENVIROS: Today's Business Tomorrow's WorldMotto ENVIROS: Today's Business Tomorrow's World

KONCEPT SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

K naplnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zadal Zlínský kraj v roce 2002 zpracování "Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje". Zhotovitelem se v červnu 2002 stala po výběrovém řízení společnost ENVIROS, s. r. o. Na zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje“ byla Zlínskému kraji poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury.

Vymezení Zlínského kraje