3. 9. 2014

Aktualizace územní energetické koncepce Zlínského kraje

V rámci projektu CEP-REC je vybranou společností ENERGO-ENVI zpracovávána aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje.


Analytická část Územní energetické koncepce Zlínského kraj (část 1) (část 2)

Návrhová část Územní energetické koncepce Zlínského kraje