Obnovitelné zdroje energie

Vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny

Dne 13. srpna 2020 byla schválena nová vyhláška o měření elektřiny, která zapracovává směrnici EP a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019. Směrnice...

Kotlíkové dotace III ve Zlínském kraji

POZOR třetí vlna ve Zlínském kraji bude vyhlášena již v září 2019 a na výměnu starých kotlů je alokováno téměř 160 milionů Kč!

Další výzva na zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů a vzduchotechniky s rekuperací

Další výzva na  zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů, vzduchotechniky s rekuperací je již zveřejněna.

FV potenciál na budovách v areálu nemocnice Uherské Hradiště

FV potenciál na budovách v areálu nemocnice Uherské Hradiště

Tento dokument vychází z metodologie pro odhad fotovoltaického potenciálu a snaží se přesně popsat přístupy a metodologie odhadu fotovoltaického potenciálu...

Metodologie pro odhad FV potenciálu střech budov

Metodologie pro odhad FV potenciálu střech budov

Tento výstup prokjektu patří k aktivitám souvisejícím s „odhadem fotovoltaického (FV) potenciálu a tepelných ztrát“. 

Nová kalkulačka NZÚ spočítá nejen dotaci, ale i úspory, návratnost či náklady na provoz

Nová kalkulačka NZÚ spočítá nejen dotaci, ale i úspory, návratnost či náklady na provoz

Upozorňujeme majitele rodinných domů, že na webu Státního fondu životního prostředí ČR je k dispozici nová kalkulačka, která vypočte nejen výši...

Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce

Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci...

Zlínský kraj zvěřenil podmínky výzvy na výměnu starých kotlů na tuhá paliva v domácnostech (1.výzva)

Vážení občané,

Zlínský kraj zveřejnil podmínky výzvy tzv. „Kotlíkových dotacích“, které budou pro Zlínský kraj umožňovat občanům vlastnícím...

Energetická soběstačnost obcí ve Zlínském kraji

Rozvojem obnovitelných zdrojů vzrůstá energetická soběstačnost našcih měst a obcí. Na základě dat poskytnutých výrobci, distributory a ERÚ byl analyzován...

Obnovitelné zdroje (OZE) a jejich podíl na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů - Zlínský kraj

V tabulce níže je podíl OZE v roce 2012 na celkové spotřebě PEZ dle ORP ve Zlínském kraji:

Další příklady dobré praxe:

Veronica-ekologický institut

Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky

Princ Charles v Hostětíně

Češi bez uhlíku

V Hostětíně topí úsporněji

Příklady dobré praxe - Hostětín

Arnika: Obce - praktické příklady

Informace o soutěži jak připravit česká města a krajinu na projevy změn klimatu Adapterra Awards 2020