Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. EKOCENTRUM. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

Kulatý stůl se starosty Otrokovicka

Dne 3.6.2015 se na Otrokovické Besedě v kinokavárně setkalo 11 starostů měst a obcí na semináři “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadů”.

Seznámení se situací v odpadech pro starosty Zlínského kraje

Dne 2.6.2015 se konal seminář pro zástupce obcí Zlínského kraje. 

Sborník příkladů dobré praxe v nakládání s komunálními odpady

Sborník 13-ti příkladů dobré praxe na zlepšení nakládání s komunálními odpady:

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

22. budova areálu Svitu se stala dne 28.5.2015 místem konání kulatého stolu se starosty Zlínského kraje. 

Vzdělávací program pro veřejnost

Vzdělávací program „Odpady. Co s nimi ???!!!“ byl vytvořen pro širokou veřejnost ke stažení ZDE

Kulatý stůl se zástupci Zlínského kraje

Dne 22.5.2015 se konal další kulatý stůl pro 4 vedoucí odborů a náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka. Hlavním tématem byl plán odpadového...

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

Dne 21.5.2015 se setkali zástupci obcí Zlínského kraje ve Zlíně u kulatého stolu k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. 

Kulatý stůl k POH Zlínského kraje

Městský úřad ve Zlíně se stal místem, kde se setkali dne 21.5.2015 dopoledne zástupci obcí a města, aby zkonzultovali nově připravovaný plán odpadového...

Kulatý stůl o Skládkování jako nejhorším způsobu ukládání odpadu

Ve Vlčnově se dne 20.5.2015 konal kulatý stůl k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. 

Kulatý stůl o odpadech ve Valašských Kloboukách

Dne 18.5.2015 proběhl na městském úřadě ve Valašských Kloboukách kulatý stůl se zástupci města Valašské Klobouky a dodavatelem tepla ve městě.