Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. EKOCENTRUM. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

Jubilejní 20. ročník konference ODPADY 21

Jubilejní 20. ročník konference ODPADY 21, jehož hlavním organizátorem bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, proběhl v Ostravě ve dnech 11.-12.5.2022.

Kulatý stůl se starosty Otrokovicka

Kulatý stůl se starosty Otrokovicka

Dne 3.6.2015 se na Otrokovické Besedě v kinokavárně setkalo 11 starostů měst a obcí na semináři “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadů”.

Seznámení se situací v odpadech pro starosty Zlínského kraje

Seznámení se situací v odpadech pro starosty Zlínského kraje

Dne 2.6.2015 se konal seminář pro zástupce obcí Zlínského kraje. 

Sborník příkladů dobré praxe v nakládání s komunálními odpady

Sborník příkladů dobré praxe v nakládání s komunálními odpady

Sborník 13-ti příkladů dobré praxe na zlepšení nakládání s komunálními odpady:

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

22. budova areálu Svitu se stala dne 28.5.2015 místem konání kulatého stolu se starosty Zlínského kraje. 

Vzdělávací program pro veřejnost

Vzdělávací program pro veřejnost

Vzdělávací program „Odpady. Co s nimi ???!!!“ byl vytvořen pro širokou veřejnost ke stažení ZDE

Kulatý stůl se zástupci Zlínského kraje

Kulatý stůl se zástupci Zlínského kraje

Dne 22.5.2015 se konal další kulatý stůl pro 4 vedoucí odborů a náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka. Hlavním tématem byl plán odpadového...

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

Dne 21.5.2015 se setkali zástupci obcí Zlínského kraje ve Zlíně u kulatého stolu k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. 

Kulatý stůl k POH Zlínského kraje

Kulatý stůl k POH Zlínského kraje

Městský úřad ve Zlíně se stal místem, kde se setkali dne 21.5.2015 dopoledne zástupci obcí a města, aby zkonzultovali nově připravovaný plán odpadového...

Kulatý stůl o Skládkování jako nejhorším způsobu ukládání odpadu

Kulatý stůl o Skládkování jako nejhorším způsobu ukládání odpadu

Ve Vlčnově se dne 20.5.2015 konal kulatý stůl k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu.