Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom

Projekt „Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“ je realizován v rámci přeshraniční spolupráce spolu s obcí Uhrovec a mikroregionem Buchlov. Hlavním cílem je vybudovaní sběrného dvora v obci Uhrovec za pomoci přeshraničních partnerů a jejich know-how. Dále se vytvoří nové podmínky pro lepší třídění a likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Vzájemnou spoluprací projektových partnerů se vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, ale i vzdelávání obyvatel na obou stranách hranice. Výsledkem bude zvýšený zájem obyvatel o ochranu životního prostředí a zabezpečení efektívního a citlivého přístupu k nakladaní s odpadem.

Zpravodaj obcí mikroregionu Buchlov

Jak motivovat k třídění a kompostování své občany můžete nalézt v přiloženém zpravodaji mikroregionu Buchlov.

 

Studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov

V rámci projektu Spoločne sa ekologicky naučíme nakladať s odpadom byl vypracována studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov je ke stažení ZDE

Mezinárodní konference o odpadech na Modré

Dne 20.8.2015 se v hotelu Skanzen v Modré konala mezinárodní konference o odpadech.

Slavnostní otevření sběrného dvora a konference v Uhrovci

Dne 13.8.2015 proběhlo ve Slovenské obci Uhrovec slavnostní otevření sběrného dvora. 

Průvodce kompostováním

Na podporu snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a na podporu třídění bioodpadu vytvořila EAZK návod jak správně kompostovat...

Kulatý stůl pro starosty mikroregionu Jižní Haná

Kulatý stůl pro starosty mikroregionu Jižní Haná

Dne 18.6.2015 se konal v rámci projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“ kulatý stůl se zástupci mikroregionu Jižní Haná. 

Společné jednání v Uhrovci

Společné jednání v Uhrovci

Dne 9.6. 2015 se v Uhrovci sešla třicítka zástupců partnerů projektu, aby projednala další postup a inspirovala se v Lužiankách Ponitranským sdružením...

Cíle mezinárodního projektu

Cíle mezinárodního projektu

Cíle projektu:

Prezentace z mezinárodní konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Prezentace z mezinárodní konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Prezentace  z konference naleznete zde: