Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Projekty EU

V současné době EAZK realizuje tyto projekty EU:

Projekt LC DISTRICTS je mezinárodní projekt spolurealizován Energetickou agenturou Zlínského kraje v rámci programu INTERREG EUROPE. Hlavním cílem projektu je zlepšit strategie a programy regionálního rozvoje v oblastech renovace budov a výstavby energeticky úsporných budov, výstavbu dálkového vytápění a dalších renovací měst s cílem usnadnit přechod na nízkouhlíkové městské oblasti. Proces meziregionálního spolupráce proběhne ve třech tematických oblastech: 1) posouzení metodologií a služeb pro navrhování a implementaci nízkouhlíkových oblastí; 2) informační a hodnotící struktury na úrovni měst a regionů 3) řízení strategií a programů. EAZK se společně s ČVUT (dalším českým partnerem zapojeným do projektu LC DISTRICTS) zaměří na vylepšení prioritní osy 5 Operačního programu Životní prostředí, a to konkrétně na opatření 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Projekt ePLANET (Síť evropských veřejných orgánů pro podporu energetické transformace) je novým mezinárodním tříletým projektem EAZK realizovaným v rámci programu HORIZON2020 se začátkem v září 2021. Celkovým cílem projektu ePLANET je vyvinout a implementovat metodiku pro posílení a usnadnění víceúrovňového rozhodování veřejných orgánů při energetické transformaci a koordinované přijetí opatření pro dosažení evropských cílů udržitelnosti. V rámci platformy pro sdílení informací budou všechny místní a regionální orgány schopny jednoduchou a standardizovanou metodikou zavést různá opatření, strategie a akce (energetická účinnost a obnovitelné zdroje). Prostřednictvím této platformy a činností budování kapacit a vytváření sítí v síti ePLANET budou veřejné orgány schopny identifikovat společné iniciativy a chápat potenciální synergie s ostatními veřejnými orgány.

Další ukončené projekty si můžete prohlédnout v levém sloupci.