Odkazy

Inteligentní energie – Evropa – program Komise ES pro podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů – na základě tohoto programu byla založena také Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Zlínský kraj – Územní energetická koncepce a koncepční materiály na ochranu ovzduší

Česká státní energetická inspekce – územní inspektorát pro Zlínský kraj

 Energetický regulační úřad ČR

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Seznam energetických auditorů naleznete zde.

Státní fond životního prostředí ČR

Agentura pro podporu podnikání a investic

Ministerstvo životního prostředí ČR

Stránka strukturálních fondů Evropské unie

Internetový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov

Mapové servery obnovitelných zdrojů energie – Calla

LABI jsou vybudovány na Institutu řízení procesů a aplikované informatiky ( od 1.1.2006 Fakulty aplikované informatiky) a na Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (viz http://www.utb.cz/).

 Projekt Concerto – Energy in Minds! – podpora úspor energií a OZE ve Zlíně, výpočet energetické náročnosti bytu/domu atp.

Jiné užitečné odkazy:

Agenda 21, anglický originál textu a příklady http://www.agenda21.cz/
Agenda 21 – informace o místní Agendě 21, oficiální databáze MA21 pro ČR http://www.ma21.cz/
Asociace pro využití tepelných čerpadel http://www.avtc.cz/
Biopaliva http://www.topenidrevem.cz/
Biomasa – informace http://biom.cz/
Centrum úspor energie http://www.aton.cz/
Cityplan – konzultační, inženýrské, expertní a projektové služby v oblasti energetiky http://www.cityplan.cz/
Česká společnost pro větrnou energii http://www.csve.cz/
Český solární informační server: informace o sluneční energii http://www.eurosolar.cz/
Ekolist.cz – informace z oblasti životního prostředí http://www.ekolist.cz/
Dovoz a obchod se zemním plynem http://www.rwe.cz/
Ekologický institut Veronica http://www.veronica.cz/
Ekowatt – OZE, úspory energie, energetický audit http://www.ekowatt.cz/
Energetické centrum Bratislava http://www.ecb.sk/
Energetická agentura Vysočiny http://www.eav.cz/
Energetická skupina E.ON http://www.eon.cz/
Globe Award ČR – Ocenění nejlepších energeticky-úsporných projektů http://www.energyglobe.cz/
Enviros – poradenská společnost v oblasti environmentálních služeb http://www.enviros.cz/
Kalkulátor emisí CO2 http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm
Malé vodní elektrárny http://mve.energetika.cz/
Národní síť Zdravých měst ČR http://www.nszm.cz/
OZE – informace o různých druzích OZE http://www.oze.cz/
Pravoslavná akademie Vilémov – Energie pro třetí tisíciletí http://www.orthodoxa.cz/soucasne_projekty3.htm
Sdružení pro záchranu prostředí, energetika http://calla.ecn.cz/
Skupina ČEZ http://www.cez.cz/
Společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR http://www.ceps.cz/
Státní energetická inspekce ČR http://www.cr-sei.cz/
Stránky k ekologickým výrobkům spravované agenturou CENIA http://www.ekoznacka.cz/
Stránky Sítě ekologických poraden http://www.ekoporadna.cz/
Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn7 http://www.svn.cz/
Šetříme za energie – portál o obnovitelných zdrojích energie a možnosti jejich využití http://www.setrime-energie.cz/
Teplárenské sdružení ČR http://www.tscr.cz/
Teplárna Otrokovice, a.s. http://www.tot.cz/
Udržitelná energetika – rozcestník informací http://www2.nszm.cz/energetika
Úspory energie, ceny energií, nízkoenergetické stavby http://www.energetika.cz/
Úspory energie – rady a tipy jak šetřit energii http://www.setrimenergii.cz/
Nová Zelená úsporám http://www.novazelenausporam.cz/