Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Odkazy

Inteligentní energie – Evropa – program Komise ES pro podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů – na základě tohoto programu byla založena také Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Zlínský kraj – Územní energetická koncepce a koncepční materiály na ochranu ovzduší

Česká státní energetická inspekce – územní inspektorát pro Zlínský kraj

 Energetický regulační úřad ČR

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Seznam energetických auditorů naleznete zde.

Státní fond životního prostředí ČR

Agentura pro podporu podnikání a investic

Ministerstvo životního prostředí ČR

Stránka strukturálních fondů Evropské unie

Internetový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov

Mapové servery obnovitelných zdrojů energie – Calla

LABI jsou vybudovány na Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (od 1.1.2006 Fakulty aplikované informatiky) a na Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (viz http://www.utb.cz/).

Projekt Concerto – Energy in Minds! – podpora úspor energií a OZE ve Zlíně, výpočet energetické náročnosti bytu/domu atp.

Dřevo & stavby a zelená řešení pro města a obce

Jiné užitečné odkazy:

 

Agenda 21 – informace o místní Agendě 21, oficiální databáze MA21 pro ČR http://www.ma21.cz/
Asociace elektromobilového průmyslu https://www.asep.cz/
Asociace pro využití tepelných čerpadel http://www.avtc.cz/
Biomasa – informace http://biom.cz/
Biopaliva http://www.topenidrevem.cz/
Centrum pasivního domu https://www.pasivnidomy.cz/
Centrum úspor energie http://www.aton.cz/
CI2, o.p.s. https://ci2.co.cz/cs
Cityplan – konzultační, inženýrské, expertní a projektové služby v oblasti energetiky http://www.cityplan.cz/
Česká rada pro šetrné budovy, z.s. https://www.czgbc.org/
Česká společnost pro větrnou energii http://www.csve.cz/
Český solární informační server: informace o sluneční energii http://www.eurosolar.cz/
Čistá energie pro všechny Evropany http://www.infojet.cz/blog/cista-energie-pro-vsechny-evropany-rozvinuti-rustoveho-potencialu-evropy/
Čistá energie z OZE https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2017/clanky/prosazovani-ciste-energie-z-obnovitelnych-zdroju
Dovoz a obchod se zemním plynem http://www.rwe.cz/
Ekolist.cz – informace z oblasti životního prostředí http://www.ekolist.cz/
Ekologický institut Veronica http://www.veronica.cz/
Ekowatt – OZE, úspory energie, energetický audit http://www.ekowatt.cz/
Energetická agentura Vysočiny http://www.eav.cz/
Energetická skupina E.ON http://www.eon.cz/
Energetické centrum Bratislava http://www.ecb.sk/
Enviros – poradenská společnost v oblasti environmentálních služeb http://www.enviros.cz/
Evropská Rada - balíčky čisté energie https://www.prumyslovaekologie.cz/info/evropska-rada-se-shodla-na-trech-navrzich-balicku-ciste-energie
FEDARENE https://www.fedarene.org/members/eazk
Fond pro investování do čisté energie https://www.casopisczechindustry.cz/products/fond-pro-investovani-do-ciste-energie/
Globe Award ČR – Ocenění nejlepších energeticky-úsporných projektů http://www.energyglobe.cz/
Infografika: Čistá energie v ČR a EU https://euractiv.cz/section/all/infographic/infografika-cista-energie-v-cr-a-eu/
Jak fungují spalovny odpadu a kde je v ČR najdete? https://www.siegl.cz/blog/likvidace/jak-funguji-spalovny-odpadu-a-kde-je-v-cr-najdete
Kalkulátor emisí CO2 http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm
Malé vodní elektrárny http://mve.energetika.cz/
Mapa skládek komunálního odpadu ve Zlínském kraji Odkaz
Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace https://www.mskec.cz/
Nadace Partnerství https://www.nadacepartnerstvi.cz/
Národní síť Zdravých měst ČR http://www.nszm.cz/
Nazeleno https://www.nazeleno.cz/
Nová průmyslová strategie pro Evropu https://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/zajistena-cista-a-ucinna-energie/novinky/nova-prumyslova-strategie-pro-evropu-2
Nová Zelená úsporám http://www.novazelenausporam.cz/
Operační program životního prostředí www.opzp.cz
OZE – informace o různých druzích OZE http://www.oze.cz/
Pakt starostů http://www.pakt-starostu.cz/
PORSENNA o.p.s. http://www.porsennaops.cz/
Pravoslavná akademie Vilémov – Energie pro třetí tisíciletí http://www.orthodoxa.cz/soucasne_projekty3.htm
Prostřednictvím FEDARENE se EAZK zapojuje do mezinárodních projektů https://www.fedarene.org/?s=Zl%C3%Adn
Sdružení pro záchranu prostředí, energetika http://calla.ecn.cz/
Skupina ČEZ http://www.cez.cz/
Společenství Paktu starostů https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-community-cz/supporters-cz.html
Společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR http://www.ceps.cz/
Státní energetická inspekce ČR http://www.cr-sei.cz/
Stránky k ekologickým výrobkům spravované agenturou CENIA http://www.ekoznacka.cz/
Stránky Sítě ekologických poraden http://www.ekoporadna.cz/
Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn7 http://www.svn.cz/
Šetříme za energie – portál o obnovitelných zdrojích energie a možnosti jejich využití http://www.setrime-energie.cz/
Teplárenské sdružení ČR http://www.tscr.cz/
Teplárna Otrokovice, a.s. http://www.tot.cz/
Udržitelná energetika – rozcestník informací http://www2.nszm.cz/energetika
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze https://www.uceeb.cz/
Úspory energie – rady a tipy jak šetřit energii http://www.setrimenergii.cz/
Úspory energie, ceny energií, nízkoenergetické stavby http://www.energetika.cz/
Větráme školy z.s. https://www.vetrameskoly.cz/
ZEVO Plzeň https://www.zevoplzen.cz/