Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Naše činnosti

Energetická agentura poskytuje nezávislé energetické poradenství pro všechny subjekty veřejného a podnikatelského sektoru, ale i občanům na území Zlínského kraje. Cílem je poradenství je naplňovat závěry Územní energetické koncepce kraje, tedy snižovat energetickou náročnost regionu a znečištění ovzduší kraje.

Svými činnostmi podporuje:

  • energeticky vědomého plánování kraje, měst a obcí
  • energeticky vědomého plánování, tvorbu energetických koncepcí, energetických akčních plánů kraje, měst a obcí
  • zvyšování uživatelského komfortu, ale i vzhledu budov, včetně optimalizace jejich provozních nákladů
  • energetickou efektivitu zdrojů tepla včetně využívání obnovitelných zdrojů energie (hlavně slunce, biomasu)
  • energetickou soběstačnost, budování lokálních podniků, využití místních surovin
  • vzdělávání a osvětu v oblasti úspor energie a energeticky vědomého chování nejširší veřejnosti
  • zavádění energetického managementu v budovách kraje měst a obcí provádět
  • hledání zdrojů financování projektů, jak na vlastní činnost, ale hlavně na investice ve všech sektorech směřujících k energeticky vědomé modernizaci budov a také k výstavbě nových budov s minimální spotřebou energie
  • orientaci subjektů a občanů v trhu s energiemi a připravuje přípravu společných nákupů těchto komodit

 

Galerie energeticky vědomých modernizací budov (ukázky budov před a po realizaci), na kterých se EAZK podílela od přípravy projektu přes realizaci, financování většinou z Operačního Programu životního prostředí ČR, až po zavedení energetického managementu.

 
Uherskohradišťská nemocnice ubytovna na Nožkách - kompletní informace