Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

DANUBENERGY

Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme) a je založený na regionální i mezinárodní bázi, díky které umožní otestovat v regionu novou technologii zpracovávající méně kvalitní vstupní biomasu (např. odpad z povinné údržby zatravněných říčních břehů včetně případných keřů) v žádané biopalivo (rostlinné pelety). Regionální charakter projektu spočívá v provedení studie dostupného potenciálu daného typu biomasy, který neohrožuje potravinovou bezpečnost regionu a navíc efektivně řeší problém využití méně kvalitní odpadní biomasy. Partnery projektu jsou Environment Technique Baden Baden (Německo); AGIRE – Energy Management Agency (Itálie); BIOMASA – Association of Legal Entities(Slovensko); CATRO (Slovinsko); Competence Centre Naturemanagement (Rakousko); Energy Agency of the Regions (Rakousko); EAZK (Česká Republika); Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. (Maďarsko); Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB (Německo); Poznan University of Life Sciences (Polsko); University of Kassel Faculty of Grassland Sciences (Witzenhausen, Německo).

Pozvánka na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě

Pozvánka na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě

Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě, která se bude konat dne 7.-9. října 2014 v Karlsruhe a...

Prezentace projektu DanubEnergy

Prezentace projektu DanubEnergy

Pokud disponujete s přebytky trávy, která není vhodná pro dobytek, drobnou biomasou nebo kompostem, dovolujeme si vás pozvat na seminář propagující využití...

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Ve dnech 10., 11., 14. a 15. 4. 2014 proběhly v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně – Loukách workshopy k demonstračnímu provozu jednotky...

Pozvánka na seminář o demonstračním provozu jednotky IFBB a systému nákladání s odpady v EU

Pozvánka na seminář o demonstračním provozu jednotky IFBB a systému nákladání s odpady v EU

Energetická agentura Vás Tímto zve na semináře pořádané v rámci projektu DANUBENERGY.

Projekt DANUBENERGY

Projekt DANUBENERGY

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj.