DANUBENERGY

Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme) a je založený na regionální i mezinárodní bázi, díky které umožní otestovat v regionu novou technologii zpracovávající méně kvalitní vstupní biomasu (např. odpad z povinné údržby zatravněných říčních břehů včetně případných keřů) v žádané biopalivo (rostlinné pelety). Regionální charakter projektu spočívá v provedení studie dostupného potenciálu daného typu biomasy, který neohrožuje potravinovou bezpečnost regionu a navíc efektivně řeší problém využití méně kvalitní odpadní biomasy. Partnery projektu jsou Environment Technique Baden Baden (Německo); AGIRE – Energy Management Agency (Itálie); BIOMASA – Association of Legal Entities(Slovensko); CATRO (Slovinsko); Competence Centre Naturemanagement (Rakousko); Energy Agency of the Regions (Rakousko); EAZK (Česká Republika); Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. (Maďarsko); Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB (Německo); Poznan University of Life Sciences (Polsko); University of Kassel Faculty of Grassland Sciences (Witzenhausen, Německo).

Pozvánka na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě

Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na konferenci Bioenergie pro regiony v Evropě, která se bude konat dne 7.-9. října 2014 v Karlsruhe a...

Prezentace projektu DanubEnergy

Pokud disponujete s přebytky trávy, která není vhodná pro dobytek, drobnou biomasou nebo kompostem, dovolujeme si vás pozvat na seminář propagující využití...

Demonstrační provoz jednotky IFBB

Ve dnech 10., 11., 14. a 15. 4. 2014 proběhly v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně – Loukách workshopy k demonstračnímu provozu jednotky...

Pozvánka na seminář o demonstračním provozu jednotky IFBB a systému nákladání s odpady v EU

Energetická agentura Vás Tímto zve na semináře pořádané v rámci projektu DANUBENERGY.

Projekt DANUBENERGY

Biomasa má ze všech obnovitelných zdrojů energie největší potenciál pro další rozvoj.