Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

DATA4ACTION

Data4Action je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující modely spolupráce na výměnu energetických dat mezi orgány veřejné správy a poskytovateli energetických údajů. Cílem projektu je vytvořit regionální centra, tzv. pozorovatelny pro sběr, výměnu a zpracování energetických údajů. Tyto pozorovatelny budou sloužit oporou veřejným organům při plánování udržitelné energie a při zpracování dat pro SEAP. Součástí projektu je síť ENERGee-Watch (Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů). Zapojení do takové sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných Evropských regionech, sdílet zkušenosti s Paktem starostů a primátorů, nebo rozšířit pole působnosti pozorovatelny zahrnutím dalších indikátorů (např. ekonomických) a vyhledáváním nových příležitostí pro rozvoj „zelené ekonomky“. Více o projektu, pozorovatelnách a platformě spolupráce naleznete na: www.data4action.eu

Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo...

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro...

Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION

Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION

Přinášíme Vám čtvrtý zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o nových energetických pozorovatelnách, závěry ze vzdělávacího...

Začíná veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2016

Dovolte nám, abychom Vás jménem Energetické agentury Zlínského kraje pozvali k prohlídce 27. veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM 2016 do zlínské Sportovní haly...

Newsletter č. 3

Newsletter č. 3

Přinášíme Ván třetí zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o Zasedání evropského kulatého stolu o sdílení energetických...

Výzva: staňte se partnerským regionem v projektu DATA4ACTION

Výzva: staňte se partnerským regionem v projektu DATA4ACTION

Jste kraj nebo regionální organizace zabývající se energetickým plánování regionu? 

Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

Dne 19.8.2015 zasedala energetická skupina Zlínského kraje v expozici Tomáše Bati v budově 21 areálu Svitu. Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Drozd statutární...

Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION

Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION

Prostřednictvím projektu DATA4ACTION byly zpracovány a zveřejněny zprávy ze zúčastněných regionů, o přístup municipalit k energetickým datům, zvláště...

Zpravodaje projektu DATA4ACTION

Zpravodaje projektu DATA4ACTION

 Zpravodaj č. 1

 Zpravodaj č. 2

Stránky projektu DATA4ACTION spuštěny

Stránky projektu DATA4ACTION spuštěny

V současné době jsou k dispozici plně funkční stránky projektu DATA4ACTION včetně české verze. Stránky naleznete zde – www.data4action.eu