26. 6. 2015

Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION

Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION

Prostřednictvím projektu DATA4ACTION byly zpracovány a zveřejněny zprávy ze zúčastněných regionů, o přístup municipalit k energetickým datům, zvláště takovým, které jim umožní efektivně monitorovat jejich akční plány.


Každý partner projektu analyzoval silné a slabé stránky, hrozby i příležitosti ve svém region tak, aby bylo možné získat přesná místní data pro tvorbu i monitorování udržitelných energetických akčních plánů (SEAP) . Národní, regionální i místní specifika na sdílení dat byly také analyzovány.

D4AZ

Zpráva o sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji ke stažení  zde

Zprávy všech partnerů projektu na stránkách DATA4ACTION: Data 4 Action website.