4. 12. 2020

PRVNÍ 3 PŘEDREGISTRAČNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ DO MODERNIZAČNÍHO FONDU JSOU OTEVŘENY

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. nabízí konzultace nejen starostům měst a obcí ve Zlínském kraji, ale také podnikatelům a provozovatelům soustav centrálního zásobování teplem, s cílem připravit  návrhy projektů pro čerpání dotací ze 150 miliardového fondu, který má napomoci energetice k přechodu na čisté ekologické zdroje a k plnění národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z EU zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030.


Příjem žádostí: 30.11.2020 - 1.2.2021 do 12:00 hod

  1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií ( HEAT)- přechod z uhlí na ekologická paliva, podpora energetického využívání odpadů, využití odpadního tepla, rekonstrukce zdroje  bez změny palivové základny ( např. biomasa, TAP,kaly..), rekonstrukce nebo výstavby rozvodů SZTE
  2. Nové obnovitelné zdroje v energetice ( RES+) – instalace nových a modernizace stávajících  FVE, VTE, MVE
  3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS ( ENERG ETS)- modernizace  nebo náhrada zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu

výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které se mohou od dnešního dne hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150 miliardového Modernizačního fondu. Ten české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu

Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu [1] je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Financování projektů z Modernizačního fondu bude od příštího roku probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, Nové obnovitelné zdroje v energetice a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery.

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je ale povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině příštího roku.

Další důležité informace

Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

 Kompletní podmínky naleznete níže v přiložených dokumentech. Ke stažení ZDE

Jak předložit záměr

Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz