6. 1. 2012

Čím budeme topit?

Jednání proběhlo ve středu 21. prosince 2011 v budově Krajského úřadu ve Zlíně. 


Otázkami Čím budeme topit? Čím nahradíme hnědé uhlí, pokud zůstanou zachovány těžební limity? Co s komunálním odpadem, kterého stále přibývá? se zabývají také obce a provozovatelé systémů centrálního zásobování teplem (CZT) ve Zlínském kraji. Jedním z řešení je zvýšit energetické využívání komunálního odpadu, jehož skládkování bude novou legislativou silně omezeno. Problémem je malá vzájemná informovanost mezi zástupci sektoru energetiky a odpadového hospodářství na území Zlínského kraje, proto Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) uspořádala v rámci evropského projektu ClimactRegions pracovní setkání zástupců krajského úřadu, měst Zlín, Otrokovic a Vsetína, provozovatelů CZT a společností zabývajících se sběrem a zpracováním komunálního odpadu.

 

Na úvod představila ředitelka EAZK Miroslava Knotková projekt ClimactRegions a možnosti jeho aplikace při vypracování studie energetického využití odpadů na území našeho kraje. V následující diskusi jednotliví účastníci prezentovali své problémy a plány na další rozvoj svých organizací včetně možnosti zapojení se do tvorby výše zmíněné studie.
Výsledkem jednání bylo vytvoření pracovní skupiny pro zpracování Studie energetického využití odpadů, která se v první fázi zaměří na aglomeraci Zlín – Otrokovice a v případě potřeby bude rozšířena také na město Vsetín a dalšízájemce ze Zlínského kraje. Studie bude hrazena z prostředků EU z programu Climact.