6. 3. 2020

Další 2 miliardy Kč nejen na úspory energií ve veřejných budovách

Další 2 miliardy Kč nejen na úspory energií ve veřejných budovách

Obce, kraje a další oprávnění žadatelé mají možnost získat dotaci ze 146. výzvy OPŽP na:


 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, které zahrnuje zateplení, výměnu oken a dveří, realizace vzduchotechniky, výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaického systému a solárně termického systému, instalace venkovní stínící techniky a dále modernizace systému umělého osvětlení a případně další opatření mající vliv na úsporu energie. Minimální úspora energie a CO2 je stanovena na 20 %.

  • Výstavbu nových budov v pasivním energetickém standartu tzn. spotřeba 15 kWh/m2 na vytápění, 15 kWh/m2 na chlazení, 120 kWh/m2 neobnovitelné primární energie, Uem pod 0,35 W/(m2.K) a dále průvzdušnost obálky do 0,6 1/h, která je kontrolována po realizaci akce.
  • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění. Toto opatření zahrnuje i výměnu kotlů na zemní plyn starších 10 let. Výměnu je možné realizovat pokud budova splňuje  minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N (lze zjistit z průkazu energetické náročnosti budovy).

Výše dotace je 35-70 % dle typu projektu. Výzva je otevřena od 2.3.2020 do 2.3.2021. Alokace výzvy je 2 mld .Kč.

Dotační výzva s číslem 146 je vyhlášena jako nesoutěžní a je hodnocena průběžně.