23. 4. 2019

Další výzva na zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů a vzduchotechniky s rekuperací

Další výzva na  zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů, vzduchotechniky s rekuperací je již zveřejněna.


Vlastníci obecních a krajských budov, církve, spolky a neziskové organizace mohou od 2.5.2019 žádat o podporu ve 121. Výzvě , v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifickém cíli : 5.1 jehož cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Nově lze žádat na stínící techniku, umělé osvětlení s ovládáním a dále na instalaci akustisticky pohltivých prvků.

Pokud hledáte inspiraci, využijte dubnovou Prioritu (informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR.

https://www.sfzp.cz/dubnova-priorita-prinasi-dalsi-vlnu-zateplovani/

Mezi zdařilé modernizace a podpořené projekty z OPŽP  patří i projekt tělocvičny v obci Vidče, který se účastnil i soutěže organizované Centrem pasivních domů. Více se dozvíte na:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

V loňském roce bylo  ze Zlínského kraje do soutěže přihlášeno celkem 5 staveb www.pasivni-dum.cz/

a  mezi porotou oceněné domy  patří administrativní budova v pasivním standardu  ve Valašských Kloboukách:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/administrativni-budova-valasske-klobouky-787

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

https://www.pasivnidomy.cz/domy/pard-tupesy-640

https://www.pasivnidomy.cz/domy/temer-nulovy-dum-569

https://www.pasivnidomy.cz/domy/kulturni-dum-petruvka-794

dne 24.7.2018 byla schválena dotace na první hasičskou zbrojnici v ČR a tuto již staví KHZS na holešovské průmyslové zóně.