Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

1. 7. 2020

Dotace na nové rodinné domy

Dotace na nové rodinné domy

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace i na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Tyto budovy musí mít instalovanou rekuperaci a dle dosažených energetických parametrů budovy činí dotace v podoblastech B.0- 150 000 Kč,B.1- 300 000 Kč nebo B.2- 450 000 Kč.


Dále je 35 000 Kč odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy. Stavba zelené střechy je podpořena 800 Kč/m2 její půdorysné plochy a využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.

Žádat můžete výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Žadatelem může být pouze první vlastník domu. Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním. Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

https://www.pasivnidomy.cz/

https://www.pasivnidomy.cz/domy/pasivni-rodinny-dum-bojkovice-448#dny-pasivnich-domu

https://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-872

https://www.pasivnidomy.cz/domy/rodinny-dum-lukov-681

https://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-4-1-roznov-p-radh-668

https://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-uhersky-ostroh-665

https://www.pasivnidomy.cz/domy/temer-nulovy-dum-569

http://www.pasivni-dum.cz/rok/2019/

https://www.pasivnidomy.cz/katalog-pasivnich-domu/

Více o programu se dozvíte na Nová zelená úsporám