Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

3. 3. 2014

EAZK vyhlašuje soutěž o nejlépe zateplenou obecní budovu

Soutěž obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“


SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:

Předmětem soutěže je prezentace kvalitních a energeticky úsporných projektů obecních staveb, které byly podpořeny v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) v prioritních osách 2, 3 a jiných dotačních programů.

Hodnotící kritéria:

 

•Prokazatelný potenciál úspor v %
•Kvalita architektonického řešení
•Kvalita technického řešení v rámci trvalé udržitelnosti

Složení odborné poroty:

•Ing. arch. Kamil Koláček – architekt a energetický specialista
•Ing. Miroslava Knotková – ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK)
•Ing. Ivan Mařák – radní pro odbor životního prostředí (náměstek hejtmana Zlínského kraje)

 

 

 

 

Základní soutěžní podmínky:

 

•Soutěž je vyhlášena jako veřejná a jednokolová.
•Podmínkou účasti v soutěži je dosažená úspora 48 % oproti původnímu stavu.
•Projekty, které jsou předmětem soutěže, musí být realizovány ve spolupráci s EAZK.
•Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
1.Komplexní zateplení obálky budovy
2.Komplexní zateplení včetně výměny zdroje za OZE
•Porota může udělit zvláštní cenu – „Zdařilý projekt“

 

 

 

 

Své projekty můžete přihlásit do pondělka 24.3.2014 na info@eazk.cz. Podmínkou je zaslání stručného popisu projektu, celkové náklady na realizaci v Kč vč. DPH, výše celkové podpory a programu, ze kterého byla poskytnuta v Kč vč. DPH, roční úspora provozních nákladů v Kč vč. DPH a Roční úspora emisí CO2 v t/rok, min. jednoho kusu fotografie budovy v původním stavu a min. 3 ks fotografií aktuálních. Současně doložte velikost úspory energie z energetického auditu nebo registračního listu nebo například kopii dokladu k ZVA.

Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno při zahájení konference ZLINTHERM 2014 dne 27.3.2014

 

Seznam soutěžících:

Kategorie Uchazeč č. Výzva OPŽP Uchazeč Název projektu Typ objektu Poster
Komplexní zateplení včetně výměny zdroje za OZE 1 10 Město Brumov – Bylnice Zvýšení energetických úspor MŠ Svatý Štěpán Mateřská škola JPG
2 28 Město Brumov – Bylnice Opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM v Brumově-Bylnici Dům dětí a mládeže JPG
3 11 Město Slavičín Zateplení nemocnice Slavičín Nemocnice JPG
28 Město Slavičín Slavičín – solární systém pro ohřev teplé vody Nemocnice
4 28 Obec Petrůvka Stavební úpravy, výměna oken a zateplení obecního úřadu v obci Petrůvka Obecní úřad JPG
5 24 Obec Prostřední Bečva Revitalizace budovy hasičské zbrojnice Hasičská zbrojnice JPG
6 10 Město Rožnov pod Radhoštěm Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm Mateřská škola JPG
             
Komplexní zateplení obálky budovy 7 35 Město Slavičín Zateplení Domu dětí a mládeže Slavičín Dům dětí a mládeže JPG
8 35 Městys Nový Hrozenkov Zateplení fasády a výměna oken objektu č.p. 454 Nový Hrozenkov Obecní úřad JPG
9 35 Obec Bratřejov Zateplení kulturního domu v Bratřejově Kulturní dům JPG
10 35 Obec Bratřejov Zateplení ZŠ Bratřejov Základní škola JPG
11 35 Obec Bratřejov Zateplení Obecního úřadu v Bratřejově Obecní úřad JPG
12 35 Obec Dolní Bečva MŠ Dolní Bečva – energetické úspory Mateřská škola JPG
13 35 Obec Horní Lideč MŠ Horní Lideč – zateplení Mateřská škola JPG
14 16 Obec Hvozdná Zateplení fasády, stropu nad 2. NP a výměna oken na víceúčelové budově obce Hvozdná Víceúčelová budova JPG
15 16 Obec Nedašova Lhota Obnova MŠ Nedašova Lhota Mateřská škola JPG
16 11 Obec Seninka Zateplení víceúčelové budovy a obecního úřadu Obecní úřad JPG
17 35 Město Zubří Zateplení Domu služeb v Zubří Dům služeb JPG
18 11 Obec Žalkovice Zateplení Základní školy Žalkovice Základní škola JPG
             
Zvláštní 19 OP SR-ČR Obec Pitín Mš Pitín Mateřská škola JPG