9. 7. 2014

Energetická soběstačnost obcí ve Zlínském kraji

Rozvojem obnovitelných zdrojů vzrůstá energetická soběstačnost našcih měst a obcí. Na základě dat poskytnutých výrobci, distributory a ERÚ byl analyzován stav výroby elektřiny a tepla z OZE (biomasa, FVE, VTE a MVE) byly zpracovány přehledy po jednotlivých obcích za roky 2001 a 2012 a vyhodnoceno procento energetické soběstačnosti v návaznosti na plnění cílů EU.


Ačkoliv v roce 2001 byla výroba z OZE pouze 0,02 % na PEZ, tak již v roce 2012 byla celková výroba z OZE 10,01 % z PEZ. Největší změnou mezi roky 2001 a 2012 byla instalace nových fotovoltaických elektráren v letech 2009-2011 a to ve výši 160,9 MW a dále uvedení do provozu nových bioplynových stanic o elektrickém výkonu 8,8 MW a tepleném výkonu 8,8 MW.  V roce 2014 byl podíl výroby z OZE 15,8 % na PEZ. V roce 2019 byla výroba elektřiny z OZE celkem 747 145,8 GJ, což bylo 6,9 % z celkové spotřeby elektřiny ve Zlínském kraji.

Srovnání energetické soběstačnosti obcí mezi roky 2001 a 2012 ke stažení ZDE.