Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

26. 3. 2012

Energetické úspory ve Voralbergských školách

Energetické úspory ve Voralbergských školách

V souvislosti s nedávno uzavřenou výzvou na zateplování veřejných budov v rámci programu OPŽP, jsme se rozhodli přinést ukázku rakouského přístupu k zateplování a rekonstrukcím těchto budov zaměřených na úspory energií. 


Vybrali jsme 3 rekonstrukce škol ze spolkové země Voralberg v Rakousku. Zaměření se na tuto oblast nebylo náhodné, protože tato malá a hornatá část Rakouska  má nejvyšší koncetraci ekologických a energeticky velmi úsporných budov a zároveň je mekkou moderní architektury.

 

Škola Mähdle Wolfurt

Po 35 letech provozu byla základní škola Mähdle v 1.polovině roku 2009 rekonstruována, aby její stav odpovídal požadavkům na moderní školní budovy.  Bylo provedeno celkové zateplení obálky na pasivní standard, všechny učebny  byly vybaveny decentrálními větracími jedotkami. Tepelné čerpadlo voda-voda a termický solární systém rozšiřují udržitelný energetický koncept. Spotřeby elektrické energie požadované pro provoz technického zařízení budovy je vyrobeno solárními články na střeše budovy tolik, že v celkové roční bilanci se stává budovou s nulovou spotřebou energie. Uzavřením volného průchodu mezi školou a tělocvičnou a rozšířením školní budovy o 4 metrybyly získány dodatečné užitkové plochy. Každé třídě je teď přiřazen vlastní skupinový prostor. Navíc chodby dříve užívané jako šatny jsou k dispozici jako studijní ateliery. Dále bude zřízena společná šatna pro všechny žáky. Rovněž nový je přístup přes zapuštěný dvůr na úroveň dřívějšího podzemního podlaží. Aby se dosáhlo chráněného velkorysého předprostoru, byl spojen bezbariérovou rampou se školním hřištěm. S tímto novým prostorovým konceptem je teď k dispozici všestranně využitelná budova, která je otevřaná pro nové koncepty výuky. Při výběru materiálů byl kladen důraz na přírodní materiály: Obkladem fasády z šindele, dřevěnými okny a dveřmi, podlahami z linolea a akustickýmié obklady z dřevní vlny, stejně tak jako nábytkem z březového nábytku mohlo být dosaženo předkládaného cíle „citlivá škola“. S touto realizací se může Wolfurt jako první chlubit více než 1 m2 vykázaného pasivního domu na obyvatele.

Informace o objektu

Základní škola Wolfurt

Užitná plocha:1.850 m²

Rok stavby 1975 Rekonstrukce 2009

Architekt

Architekturbüro Zweier, 6922 Wolfurt

Údaje o energetické náročnosti

Potřeba tepla před realizací dle PHPP: 130,00 kWh/m²a

Potřeba tepla po realizaci dle PHPP: 17,00 kWh/m²a

Ztráta dle PHPP: 12,00 W/m²

Neprůvzdušnost

n50 : 0,60 1/h

Konstrukce

Smíšená stavba

Vnější stěna:

30 cm min. vlny na cihly/beton

Střecha:

32 cm polystyrenu na železobetonovém stropě

Podlaha:

Stávající skladba podlahy

Hodnoty součinitele prostupu tepla

Vnější stěna: 0,12 W/m²K

Střecha: 0,09 W/m²K

Podlaha / Strop sklepa.: 0,45 W/m²K

Okna

Sloupková dřevěná konstrukce s hliníkovými krycími plechy

Uw  vestavěného : 0,80 W/m²K

Trojsklo – Ug = 0,60 W/m²K, g-Wert = 52%

Větrání

Decentrální, větrací jednotky v třídách,

Tělocvična a aula – centrálně větraná

Vytápění a teplá voda

Využití stávajících topných těles. Zdrojem tepla tepelné čerpadlo společně se sousední novostavbou hasičské zbrojnice

Náklady

910 Eur/m²

Škola Zams – Schönwies

  Celkový koncept  postupné rekonstrukce základní školy Zams-Schönwies v pasivní technologii pochází od architekta Roberta Ehrlicha z Zams. Rekonstrukční práce byly realizovány od roku 2007 do roku 2009  v letnáích měsících tak, aby nerušili průběh školního roku.

V roce 2007 bylo na programu zateplení budovy a zlepšení akustiky tělocvičny a víceúčelového sálu společně s rozšířením prostoru pro technická zařízení budov. V druhé celkově nejrozáshlejší etapě v létě bylo stávající azbestocementové obložení fasády hliníková okna bez přerušeného tepelného mostu odstraněna a nahrazena vysoceizolujími dřevěnými sloupkovými dílci stejně tak jako certifikovanými dřevohliníkovými okny. Při tomto opatření bylo už přihlíženo k budoucí flexibilitě a dělení tříd. V přízemí nahradila původní hliníkové skleněné stěny dřevěná skloupková fasáda certifikovaná pro pasivní domy. Dosud otevřené stání kol bylo uzavřeno a nyní může být užito jako rozšíření foyer. Dosud nedostatečně prosvětlené sklepní prostory obdržely rovněž dřevohliníková okna obvyklá u pasivních domů. Pozemek byl modelován pro dostatečné osvětlení a výhled. Nově vestavěné stínění proti slunci ve všech prostorech slouží jak k vyhnutí se letního přehřívání, tak i  nezbytné regulaci světelných podmínek. Veškeré střechy a terasy byly opatřeny novou hydroizolací a tepelnou izolací odpovídající pasivnímu standardu. Rušivé nadbytečné vestavby u přestávkové terasy v 1.nadzemním podlaží byly odstraněny, přestávkový prostor v prvním a druhém patře byl opatřen skleněnou fasádou přes dvě podlaží z důvodu lepšího prosvětlení. Vsoce účinná tepelná izolace na masivních stěnách dokompletovává rekonstrukci obálky. V průběhu této fáze rekonstrukce byla také rekonstruována slaboproudá kabeláž na dnešní standard.

V roce 2009 byla rekonstrukce dokončena obnovou technického zařízení budovy. Budova je dnes vybavena komfortním větracím zařízením s předehříváním vzduchu v zemním výměníku, vysoce účinným rekoperátorem a řízením koncetrace CO2 k optimalizaci výměny vzduchu. Pro zajištění zbylé nízké části spotřeby tepla je škola napojena na nově zřízenou obecní výtopnu Zams. Zde je zdrojem energie biomasa. Dnes budova vyžaduje jen okolo 10% dosavadní roční spotřeby energie (cca 55 000 ltopného oleje – ekvivalent zemní plyn 58 000 m3)

Informace o objektu

Základní škola Zams – Schönwies

Užitná plocha:4213 m²

Rekonstrukce 2007 – 2009

Architekt

Robert Ehrlich, Zams

Údaje o energetické náročnosti

Potřeba tepla před realizací dle místního výpočetního nástroje: 170,00 kWh/m²a

Potřeba tepla po realizaci dle místního výpočetního nástroje: 11,00 kWh/m²a

Potřeba tepla po realizaci dle PHPP: 14,00 kWh/m²a

Ztráta dle PHPP: 10,00 W/m²

Neprůvzdušnost

n50 : – 1/h

Konstrukce

Smíšená stavba

Vnější stěna:

Vnější předstěna – dřevěná sloupková konstrukce s 36 cm celulózy

Stěna suterénu 20 cm extrudovaný polystyren

Střecha:

25 cm extrudovaný polystyrenu na železobetonovém stropě – obrácená plochá střecha

2,8 cmvakuová izolace, střecha nad suterénem

Podlaha:

Stávající skladba podlahy

Hodnoty součinitele prostupu tepla

Vnější stěna: 0,11 W/m²K

Střecha: 0,11 W/m²K

Okna

Dřevohliníková

Uw  vestavěného : 0,80 W/m²K

Trojsklo – Ug = 0,64 W/m²K, g-Wert = 50%

Větrání

Centrální, regulace dle koncentrace CO2, předehřev vzduchu v zemním výměníků

Vytápění a teplá voda

Zdrojem tepla obecní výtopna.

Náklady

356 Eur/m²

Škola Bezau

Achitektura
Projekt rekonstrukce stávající budovy a přístavby 18 třídní základní a polytechnické školy v Bezau ukazuje velmi důkladnou rekonstrukci budovy. Analýza celkového potenciálu úspor s ekonomicky optimálními náklady a následná realizace cca7500 m2 užitné plochy způsobí také silné povědomí o stavbě v oblasti Bergenzského lesa.

Společně s rekonstrukcí stávající veřejné budovy budou důsledně přijata všechna opatření, aby bylo dosaženo u staré budovy dříve těžko splnitelného rozsahu nejvyšší kvality vzduchu, komfortu a pohodlí současně při nízké spotřebě energie.

Energetický koncept

Rekonstrukce obálky budovy na velmi dobrý nízkoenergetický standard je hlavní částí konceptu. Zásobování teplem je uskutečněno pomocí předávací stanice, která je napojena na místní výtopnu na biomasu.
Decentrální a polocentrální větrací jednotky ve všech třídách a vedlejších prostorech pečují o výbornou dodávku čertvého vzduchu a snižuje díky zpětnému získávání tepla v rekuperátorech tepelné ztráty cca o 50%.

Ekologické opatření – použití místního dřeva (bílá jedle), prefabrikované lehké dřevěné dílce, dřevěná okna se zasklením trojskly s rámem tloušťky90 mm, izolace z obnovitelných zdrojů (/dřevo, celulóza), zřeknutí se na vláknité izolace (min. vlny) pro vnitřní akustiku, hygienické větrání ve třídách – decentrální, zřeknutí se PVC v interiéru, hodnotící měření vnitřní kvality vzduchu na formaldehyd a těkavé organické látky, nízkoemisivní barvy, nátěry, lepidla a laky, zabudované materiály s prohlášením dle ekologické příručiky pro stavby
Informace o objektu

Základní škola Bezau

Užitná plocha:7590 m²

Rekonstrukce 2007 – 2008

Architekt

Ralph Broger, Bezau

Údaje o energetické náročnosti

Potřeba tepla před realizací dle místního výpočetního nástroje: 162,00 kWh/m²a

Potřeba tepla po realizaci dle místního výpočetního nástroje: 19,00 kWh/m²a

Potřeba tepla po realizaci dle PHPP: 27,00 kWh/m²a

Ztráta dle PHPP: 26,00 W/m²

Neprůvzdušnost

n50 : 1/h

Konstrukce

Smíšená stavba

Vnější stěna:

20 cmizolace ze lnu/polystyren na cihly/beton,10 cmlnu + dřevěné hranoly,12 cmpolystyrenu – izolace suterénu,7,5 cmheraklit – vnitřní izolace suterénu

Střecha:

20 cm– stávající zateplení/30 cm polystyrenu na železobetonovém stropě

Podlaha:

Cementotřískové desky s polystyrenem (heraklit)10 cm+ stávající izolace5 cmpolystyrenu

Hodnoty součinitele prostupu tepla

Vnější stěna: 0,17 – 0,25 W/m²K

Střecha: 0,11- 0,17 W/m²K

Podlaha / Strop sklepa.: 0,19 – 0,32 W/m²K

Okna

Dřevohliníková

Uw  vestavěného : 0,80 W/m²K

Větrání

Decentrální a semicentrální

Vytápění a teplá voda

Zdrojem tepla obecní výtopna na biomasu.

Náklady

800 Eur/m²