Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

1. 7. 2020

Energetický management – příklady z praxe

Jak víme, energetický management má dva základní cíle, a to optimalizovat oblast spotřeby energie a následně i oblast její výroby a dodávky.

Pro názorný příklad úspor energií a zvyšování energetické účinnosti  uvádíme příklady energetického managementu, který EAZK realizuje v budovách v majetku Zlínského kraje.


Energetický management dosahoval výsledků již v prvních letech od počátku jeho zavedení usnesením rady Zlínského kraje. Pouhé povinné sledování spotřeb vedlo v prvních letech provozovatele krajských budov ke snižování spotřeby elektřiny, plynu, tepla i vody. Managementem bylo odhaleno i několik vad měřidel a pravidleným sledováním jsou odhalovány i poruchy, které by jinak pozdním odhalením mohly způsobit značné finanční ztráty. Na základě energetického managementu jsou iniciovány i investiční projekty a jsou na ně získávány zdroje z fondů EU, tedy mimo rozpočet Zlínského kraje. Realizací těchto projektů dochází nejen k významným úsporám energie, ale také ke kvalitativně daleko lepšímu vnitřnímu prostředí budov, odstranění vad konstrukcí, předcházení havarijních stavů zdrojů tepla atd.. Jedním z příkladů je i Střední škola polytechnická COPT Zlín, na které bylo z důvodu památkové ochrany realizováno vnitřní zateplení budovy, realizovaná výměna všech oken a dveří za dřevěná okna s trosjkly s U = 0,73 W/(m2.K). Dutiny v konstrukčních systémech obvodového pláště budovy byly vyplněny foukanou izolací s lambdou 0,038 W/(m.K) a na střechu bylo dáno 240 mm EPS s lambdou 0,035 W/(m.K). Veškerá opatření byla realizována v roce 2015 a jak je z grafu níže patrno, energetické úspory se projevily již v první topné sezóně, tedy na podzim 2015 a jaro 2016.

Kvalitu vnitřního prostředí učeben se učili pedagogové hlídat pomocí přenosných čidel CO2 a zvykli si tak na zajištění pravidelného větrání učeben.

Vedení školy je díky přehledným grafům informováno o dodržování úsporného provozu budovy.

Energetický management není pouze o spotřebě tepla, ale i ostatních energií:

Monitorování spotřeby elektřiny 2008-2020

Monitorování spotřeby vody 2008-2020:


 

Energetická agentura klade důraz na práci s lidmi v organizacích jsou zaváděny zásady energetického managementu do provozních řádů budov a je propagováno dodržování základních zásad úsporného nakládání s energií. Energetický management slouží rovněž pro nakupování odpovídajícího množství elektřiny a plynu ve společných nákupech těchto komodit pro organizace Zlínského kraje.

Energetický management ztrácí svou funkci, pokud na jeho základě nejsou realizována následná opatření a vyhodnocování údajů a pokud není provozován dlouhodobě. Měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií je pouze jednou z činností. Po vyhodnocení těchto skutečností je třeba navrhnout opatření k optimalizaci spotřeby energie, případně jednoduché činnosti k optimalizaci cenových tarifů při nákupu energií. Obojím lze dosáhnout zásadních úspor.

Energetický management se zabývá i archivací údajů a jejich zpětným vyhodnocováním a porovnáním s normovými hodnotami. Na základě těchto informací docházíme k zjištění účinnosti energetických procesů a následných realizovaných projektů. Veškeré tyto činnosti jsou závislé na pravidelné kontrole jednotlivých zařízení.

Mějme na vědomí, že energie jsou nedílnou součástí života a jejich zdroje nejsou nevyčerpatelné.

Monitorování je základním předpokladem pro úsporu energie a finančních prostředků.