Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

31. 10. 2022

ePLANET online fórum 10/11/2022 – představení platformy

ePLANET online fórum 10/11/2022 – představení platformy

Rádi bychom Vás jménem týmu ePLANET pozvali na příští “stakeholder forum“, které poskytne přehled o nejnovějším vývoji projektu. Bude se konat dne 10. listopadu 2022 v 10:00 (CET).


 Online workshop poskytne náhled na ranou verzi platformy ePLANET se zaměřením na použitelnost samotné platformy a první 2 ze 4 způsobů použití platformy, které budeme implementovat:

-       Digitalizace udržitelných energetických a klimatických akčních plánů a standardizace procesu monitorování

-       Analýza energetické náročnosti fondu veřejných budov

 Workshop proběhne v anglickém jazyce, registrujte se prosím na akci předem na

https://fedarene.org/ghost/eplanet-stakeholder-forum/

 

 

Během online workshopu budete mít příležitost získat první poznatky a přístup k předběžným výsledkům projektu od velmi rané fáze. Vaše příspěvky a zpětnou vazbu považujeme za obzvláště cenné, protože nám pomohou přizpůsobit náš vývoj vašim regionálním specifikům a podpořit vaši současnou práci při zajišťování energetické přeměny.

 Již nyní si také můžete rezervovat datum příštího fóra, které se bude zabývat víceúrovňovým řízením. Uskuteční se 23. listopadu 2022 v 11:30. Další informace budou brzy následovat.

 

Fórum zúčastněných stran (Stakeholder Forum):

 Fóra zúčastněných stran ePLANET budou řadou online setkání s cílem sdílet rané výsledky projektu s potenciálními uživateli nebo příjemci. Pro návrh struktury fór zúčastněných stran bude použit přístup zaměřený na uživatele a budování kapacit.

Fóra zúčastněných stran budou pokrývat široké spektrum témat souvisejících s digitalizací opatření a plánů, rozvojem interoperabilního ekosystému dat a nástrojů, rozhodováním o energetické transformaci atd. Každé fórum se zaměří na konkrétní téma s následnou diskusí s cílem získat od účastníků zpětnou vazbu.

 

ePLANET ve zkratce:

Jednou z hlavních výzev k dosažení cílů energetické přeměny je zlepšit koordinaci mezi místními orgány a regionálními samosprávami za účelem optimalizace rozhodovacího procesu. Pro urychlení vývoje je klíčová soudržnost a konzistentnost na všech úrovních při provádění opatření pro přechod v energetice.

 

Platformy používané jednotlivými orgány veřejné správy jsou však heterogenní, což vede ke ztrátě informací a potížím se sdílením dat a zapojením komunit. ePLANET řeší tuto výzvu a usnadňuje a usnadňuje zavádění koordinovaných akcí energetického přechodu ze strany veřejného sektoru. Projekt bude využívat nejinovativnější nástroje v oblasti umělé inteligence a velkých dat spolu s inovativním řízením k posílení plánů energetické transformace na komunální úrovni. Kromě toho podpoří digitalizaci energetických dat dostupných v rozptýlených zdrojích dat, opatření pro energetickou transformaci a akční plány pro udržitelnou energii a klima (SECAP), což umožní vytvoření ekosystému dat a nástrojů na podporu rozhodování o energetické transformaci. Více informací naleznete na webových stránkách:

https://www.eplaneth2020.eu/

 

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 101032450. Za názory vyjádřené v této publikaci nese výhradní odpovědnost autor/autoři a nemusí nutně odrážet názory Evropské komise.