23. 2. 2021

Pozvánka na online seminář „MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ČESKÁ MĚSTA A OBCE“


Pořadatelé:  ENVIROS (EUCF národní expert) a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO, EUCF komunikační partner) společně představí relativně novou iniciativu Evropské komise nazvanou European City Facility (EUCF).

 Žadatelé mohou ve druhé výzvě otevřené od března do května 2021 získat finanční prostředky ve výši 60.000 eur na přípravu investičních plánů a koncepcí pro klimatické a energetické projekty.

 Obsah hodinového příspěvku k EUCF bude následující:

  • Podmínky 2. výzvy EUCF
  • Zkušenosti z historicky první výzvy projektu EUCF
  • Příprava a podání projektové žádosti ve 2. výzvě – obsah a náležitosti žádosti, seznámení se s online platformou k podávání žádostí

 

Druhá část webináře je věnována právním souvislostem energetických projektů v obcích. Zástupci kanceláře Frank Bold Advokáti si připravili shrnutí současné legislativy a jejích dopadů na obce, návod jak nastavit provozní model pro komunitní energetiku a závěrem informaci o příležitostech Modernizačního fondu.