1. 12. 2015

IROP – Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

Dne 18.12.2015 byl zahájen příjem žádsotí do 16. Výzvy IROP a potrvá do 30.11.2016 do 14 hodin. Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz.


 

Základní pravidla výzvy:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 000 Kč vč. DPH

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 90 mil. Kč vč. DPH

Způsobilé výdaje na projekt: od 1.1.2014

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2018

Oprávnění žadatelé:

 

 • vlastníci bytových domů,
 • společenství vlastníků bytových jednotek

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy;

Výše dotace: od 25,5 % do 34,2 %

Podmínky veřejné podpory: Veřejná podpora v režimu blokových výjimek v souladu s Nařízením Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kde podat žádost: Centrum pro regionální rozvoj ČR, nové oddělení pro Zlínský kraj je v přípravě, Lenka Kolářová, 603565011, kolarova@crr.cz

Specifikcá pravidla pro žadatele je stáhnutí ZDE

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.