29. 5. 2015

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

22. budova areálu Svitu se stala dne 28.5.2015 místem konání kulatého stolu se starosty Zlínského kraje. 


Celkem se této akce zúčastnilo 14 starostů, kteří byli seznámeni se stavem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji a také ve svých obcích. Výsledky vyvolaly debatu o šetrnějším nakládání s odpadem a zvýšení potřebou třídění odpadu, který může obec následně zhodnotit.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.