22. 1. 2012

Kurz energetická efektivita a úspory a šetrná jízda na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město

Dne 3. 2. byl uspořádán vzdělávací kurz energetická efektivita a úspory a šetrná jízda v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol. 


Kurz se konal na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město. Energetické efektivity se zúčastnilo 30 pedagogů a šetrné jízdy 22 pedagogů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

Součástí kurzu bylo také představení pomůcek zakoupených v rámci tohoto projektu. Všichni účastníci měli možnost si pomůcky vyzkoušet pro případné zapůjčení a obohacení jejich výuky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí kurzu Energetická efektivita a úspory byly také přednášky na témata Alternativní materiály ve stavebnictví a zateplování veřejných budov.

 

1)      Obnovitelné zdroje energie – Kompletní funkční model solárního systému

2)      Energetická efektivita a úspory – Bezdrátové měření teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého v místnosti, luxmetr, bezdotykový teploměr, wattmetr, průtokoměr a lihové teploměry

3)      Šetrná jízda – Sestava fotovoltaického článku, elektrolyzéru, PEM článku a multifunkčního měřidla, methanolový PEM článek