Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

9. 3. 2022

MPO vyhlásilo I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro podnikatele

MPO vyhlásilo I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro podnikatele

Dne 8.3.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu na fotovoltaické systémy s/bez akumulace.


Budou podporovány fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Výše dotace je 35 % ze způsobilých výdajů pro FVE a 50 % na baterie. Způsobilé náklady lze vypočítat ZDE.

Výzva bude spuštěna 22.3.2022 v 13h a příjem žádostí o podporu bude ukončen 30.6.2022 v 13h. Příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

K elektronické žádosti podávané do MS2014+ se dokládají tyto dokumenty:

1) Příloha č. 1 Výzvy: Posouzení shody parametrů FVE

2) Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

3) Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.

4) Prohlášení k žádosti o podporu

5) Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 14, odst. 3, písm. e) bod 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.

 

Více o výzvě ZDE