Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

1. 7. 2020

Nová zelená úsporám pro bytové domy

Nová zelená úsporám pro bytové domy

Od 1.3.2020 máte možnost získat dotace na výstavbu nových bytových domů s velmi nízukou spotřebou nebo na nákup bytu v takovém bytovém domě.


Výše dotace je fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu. Maximálně může podpora dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu. Oprávněným žadatelem je stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba. Pro koupi bytu je uvažována pouze fyzická osoba.

Co dalšího s výstavbou bytového domu je podpořeno:

  • Výstavba zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
  • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
  • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1):

  • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Žádá se výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31. prosinec 2021 nebo do vyčerpání alokace. Realizaci je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.

Požadované a sledované parametry bytového domu: