Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

13. 8. 2020

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - ubytovna Na Nožkách - realizace úspor energie

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - ubytovna Na Nožkách - realizace úspor energie

V roce 2018 byla v Uherskohradišťské nemocnici a.s., pavilon ubytovny „Na Nožkách“ provedena rekonstrukce (zateplení obvodových stěn, podlahy nad exteriérem a střechy a výměna otvorů).


Název projektu:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - ubytovna Na Nožkách - realizace úspor energie

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004319

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, podlahy nad exteriérem, stropů a střechy. Dále došlo k výměně oken a dveří a výlezu na střechu.

Celkové náklady:                         9 272 945,11 Kč

Celkové způsobilé výdaje:      6 729 641,00 Kč

Výše dotace:                             2 691 856,40 Kč (40 %)

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 499,2 GJ/rok, tj. o 53,42 %, snížení emisí CO2 o 27,733 t/rok, tj. o 49,21 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

před realizací

po realizaci