1. 7. 2014

Obnovitelné zdroje (OZE) a jejich podíl na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů - Zlínský kraj

V tabulce níže je podíl OZE v roce 2012 na celkové spotřebě PEZ dle ORP ve Zlínském kraji:


Zobrazení po obcích ZDE.