Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

19. 12. 2011

Otevření rekonstruované kotelny ve Slavičíně a mezinárodní projekt BioRegions

Otevření rekonstruované kotelny ve Slavičíně a mezinárodní projekt BioRegions

V úterý 13. prosince 2011 proběhl ve Slavičíně seminář mezinárodního projektu BioRegions


Seminář byl zahájen slavnostním otevřením a prohlídkou rekonstruované kotelny centrálního zásobování teplem (CZT) na sídlišti Malé Pole s novým kotlem na biomasu o výkonu 1 MW. Rekonstrukce této kotelny provozované městskou společností BTH Slavičín byla realizována v rámci projektu „Teplofikace sídliště Vlára z OZE K3, Slavičín“ s celkovými uznatelnými náklady 36 mil. Kč,  přičemž dotace z EU činila 37 % této částky. Propojením systémů CZT na sídlištích Malé Pole a Vlára spolu s výstavbou dalšího kotle na dřevní štěpku bude zajištěna dlouhodobě příznivá cena tepla pro domácnosti.

Po prohlídce rekonstruované kotelny pokračovala diskuse nad návrhem Akčního plánu pro biomasu a Analýzou vytvoření Biomasového obchodního centra. Oba dokumenty byly vytvořeny v rámci projektu BioRegions, a do kterých Energetická agentura Zlínského kraje zapracovala dlouholeté zkušenosti projektových partnerů z Německa, Rakouska, Finska a Švédska.

Cílem tohoto projektu a představených dokumentů je vytvořit v regionu tvořeném městy Brumov-Bylnice, Slavičín a jejich nejbližším okolím dlouhodobě udržitelný místní trh s biomasou. Energie získaná z biomasy by pak pokrývala více než 1/3 spotřeby regionu (42 % spotřeby tepla a 1 % spotřeby elektřiny). Region by tak posílil svoji energetickou soběstačnost, konkurenceschopnost a snížil nezaměstnanost. Jedním z prostředků, jak docílit uvedených cílů je vytvoření Biomasového obchodního centra, které usnadní kontakt mezi dodavateli kotlů, producenty biomasy a zajistí potřebný komfort pro konečné spotřebitele, tedy hlavně domácnosti a obce.

 Na závěr byli účastníci semináře z řad představitelů měst a obcí regionu a provozovatelů CZT seznámeni s konečnými výsledky dotazníkového průzkumu provedeného v letních měsících mezi obyvateli obcí cílového regionu. Z uvedeného průzkumu vyplývá, že vhodnou lokalitou pro vybudování Biomasového obchodního centra je kotelna CZT v Brumově-Bylnici provozovaná společností Služby města Brumov-Bylnice. V následující diskuzi byly probrány jednotlivé návrhy a připomínky účastníků semináře a dohodnuto projednání Akčního plánu pro biomasu na nejbližším jednání zastupitelstev měst Brumov- Bylnice a Slavičín.

Fotogalerie z otevření rekonstruované kotelny ve Slavičíně:

Více informací o projektu BioRegions mohou zájemci nalézt na stránkách:

http://www.eazk.cz/rubrika/bioregions