Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

24. 5. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo navýšit alokaci výzvy o 1 mld. Kč na fotovoltaické systémy

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy.


Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.

Více o výzvě ZDE: https://www.eazk.cz/article/mpo-vyhlasilo-i-vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-podnikatele

Dále je možnost žádat z Nárdního programu Životní prostředí pro podnikatele žádat o:

  1. Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry)
  2. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu

z Výzvy č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů.

Maximální výše podpory je 60 % a alokováno je zde 30 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 15. 1. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.