5. 2. 2019

Pozvánka na seminář Energetické úspory a správné provozování veřejných budov dne 15.2.2019

Dobrý den,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na seminář, který pořádáme ve spolupráci se Střediskem efektivního využívání energie, o.p.s. (SEVEN) na téma energetické úspory ve veřejných budovách, zejména modernizace  vnitřního osvětlení,  legislativní změny a z toho plynoucí povinnosti, instalace malých obnovitelných zdrojů a metody financování energeticky efektivních řešení. 


Součástí semináře bude i představení aktuálních dotačních zdrojů na podporu čisté mobility, ale i zkušenosti vlastníků těchto vozů a  účastníkům bude umožněno si vystavené typy vozů zapůjčené skupinou ČEZ  i vyzkoušet.

Seminář  je určen vlastníkům i správcům veřejných budov a vozových parků a uskuteční se v pátek 15. 2. 2019 v 9:00 hodin ve Zlíně, Baťův institut 14/15, budova č. 15, Sál A  přízemí budovy.

Seminář je zdarma, občerstvení je zajištěno, jen svoji účast potvrďte nejpozději do  úterka 12.2.2019 do 12:00 hodin

Na e-mail  info@eazk.cz nebo na tel. 577 043 938

Program semináře  
9:00 – 9:10 Prezence
9:10 – 9:20 Co potřebujete vědět před zahájení modernizace osvětlovací soustavy, Ing. Michal Staša
9:20 – 10:15 Hygiena osvětlování, Ing. Petr Vrbík
10:15 – 11:00 Kvalitní a úsporné osvětlení ve veřejných budovách- závěry projektu Premiumlight Pro, Ing. Michal Staša
11:00 – 11:30 Zimní balíček a jeho dopad na energetickou legislativu, malé OZE , kde je vhodná metoda EPC, Ing.  Tomáš Voříšek
11:30 – 11:50 Přestávka – občerstvení
11:50 – 12:15 CV TECH s.r.o. užitkový elektromobil StreetScooter, Ing. Tomáš Pánek
12:15 – 12:45 Čistá mobilita má budoucnost (vhodné typy osobních vozů pro veřejnou zprávu, síť dobíjecích stanic, servis vozů), Ing. Jan Soukeník
12:45 – 13:00 Zkušenosti s elektromobilem na MěÚ Valašské Meziříčí, Ing. Libor Kolář
13:00 – 13:15 Přehled dotačně podporovaných druhů vozidel, Ing. Jan Vidomus
13:15 – 13:45 Předvedení elektromobilů (malé užitkové vozy a služební vozy) a nabíjecích stanic

V průběhu semináře bude možno i vyzkoušení si jízdy předváděnými elektromobily skupiny ČEZ.

Pozvánka na seminář ZDE.

Prudký rozvoj LED osvětlení, kterého jsme v posledních letech svědky, vedl k rozsáhlé proměně na trhu s osvětlením. Řadu tradičních výrobců nahradili dovozci levných produktů a kvalita svítidel i osvětlovacích soustav se snížila. Snaha o úsporu a snížení energetické náročnosti je velmi důležitá pro moderní osvětlovací soustavy, nicméně úspory energie by neměly jít na úkor kvality. Projekt Premiumlight Pro proto pro obce, města i veřejné instituce připravil sadu nástrojů, které umožňují sledovat kvalitu osvětlení a zároveň dbát na vysokou účinnost osvětlovacích soustav.

Projekt PremiumLight_Pro byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 695931.

 Výhradní odpovědnost za obsah spadá na její autory. Uvedené nezbytně neodráží názor EASME ani Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv možné využití informací zde uvedených.

Za pořadatele se na vaši účast těší

Ing.Miroslava Knotková

loga