18. 6. 2019

Pozvánka na seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“ dne 20. června 2019

Dovoluji si Vás touto cestou pozvat na seminář, který pro vás připravilo Národní centrum energetických úspor. Seminář se bude konat v expozici T. Bati v 21. budově areálu Svitu ve Zlíně ve čtvrtek 20.6.2019 od 9.00 hodin a je zacílen na energeticky úsporná opatření, dotační tituly, decentrální výrobu elektřiny a chytrá řešení pro města a obce.


Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpořilo dotací z programu Efekt 2019 Národní energetické centrum, které pro veřejný sektor pořádá seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“.

Díky dotaci je seminář zdarma, pouze je potřeba se zaregistrovat ZDE

2

Program: 

9:00 – 9:30 REGISTRACE
9:30 – 9:40 ÚVOD – Marie Zezůlková, NCEÚ
9:40 – 10:00 NOVÁ ENERGETIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE – Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje
10:00 – 10:20 DOTAČNÍ TITULY A BUDOUCNOST FINANČNÍCH NÁSTROJŮ V ČR – Vladimír Sochor, MPO
10:20 – 10:40 DECENTRÁLNÍ VÝROBA ELEKTŘINY VE MĚSTECH A OBCÍCH – Tereza Stašáková, EGÚ Brno
10:40 – 11:00 PODPORA UDRŽITELNÉ ENERGETIKY – Pavla Vidanová, MŽP
11:00 – 11:20 JE CHYTRÁ ENERGETIKA PODMÍNKOU CHYTRÉHO MĚSTA? – Filip Ovčačík, ČEZ ESCO
11:20 – 11:40 JAK NA DOTAČNĚ-ENERGETICKÉ PROJEKTY – „ÚSPORY S NÁVRHEM FINANCOVÁNÍ“ – Ondřej Vaněk, PKV
11:40 – 12:00 ENERGETICKÝ MANAGEMENT STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV (SMPV) – Kateřina Vosičková, město Prostějov
12:00 – 13:00 OBČERSTVENÍ, NETWORKING
13:00 – 13:20 NOVÉ TRENDY V PRODUKTECH PRO MUNICIPALITY – Jan Šícha, ČEZ
13:20 – 13:40 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP K ENERGETICKÉ EFEKTIVITĚ, ANEB DATA JSOU LEPŠÍ NEŽ POCITY A DOMNĚNKY – Šárka Vinklerová, GrantHelp Advisory
13:40 – 14:00 PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA – Kateřina Kuklová, CZGBC
14:00 – 14:30 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – PKV / ČEZ ESCO
14:30 – 15:00 DISKUZE A ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ / NETWORKING