Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

5. 11. 2014

Pozvánka na školící program „Cesta k udržitelnému stavění“

Pozvánka na školící program „Cesta k udržitelnému stavění“

dovolujeme si Vás tímto pozvat na národní školící program CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ, které pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje v rámci projektu CEC5 ve Valašském Meziříčí. 


Seminář se bude konat dne 25.11.2014 od 8:45 hodin na Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí v aule, Máchova 628.

Na seminář se registrujte do 20.11.2014 na e-mailovou adresu info@eazk.cz.

GPS: N 49°28.12707′, E 17°58.55485′

 

Seminář je určen všem, kdo se zajímají o kvalitu a dlouhodobou udržitelnost prostředí, které nás obklopuje, kdo jsou v profesní či společenské roli, v rámci které mohou ovlivnit způsob výstavby, a tedy ve výsledku kvalitu vystavěného prostředí.

Seminář poskytne všeobecné informace, jakým způsobem výstavba a užívání budov ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme, a jakým způsobem tento proces může ovlivnit jednotlivec ze své profesní či společenské pozice.

Aktuální informace o přístupech k udržitelnému stavění z celostního pohledu. Expertům je určena odborná část školení o nástroji CESBA, který byl vyvinut v rámci evropského projektu CEC5 a je určen pro přípravu, projektování, výstavbu a hodnocení míry udržitelnosti budov. Účastníci obdrží samotný nástroj CESBA a návod, jak s nástrojem pracovat.

Je vhodný pro pedagogy již od mateřských škol, investory, zástupce veřejného sektoru (odborů investic, regionálního rozvoje, atd.) ovlivňující plánování a zadávání veřejných staveb, starosty měst a obcí.

Chcete stavit, či  modernizovat  budovy ?  Pracovníci EAZK  Vám poradí, jak  připravit dokumentaci  v souladu s cíli  trvalé udržitelnosti staveb, kterými jsou:

  1. Maximalizace energetické soběstačnosti regionu snížením energetické náročnosti staveb a využíváním místních obnovitelných zdrojů
  2. Maximalizace materiálové soběstačnosti stavebnictví využíváním regionálně dostupných materiálů
  3. Zajištění zdravého prostředí v budovách zlepšením vnitřního mikroklimatu a eliminací zdraví škodlivých materiálů
  4. Podpora regionální základny stavebnictví a zvýšení jeho konkurenceschopnosti v celostátním měřítku vzděláváním, osvětou a realizací vzorových projektů
  5. Vysoká úroveň kvality života a urbánního prostředí
  6. Dlouhodobá ekonomická výhodnost