4. 11. 2016

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. 


Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.

Akční plán pro obce

Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů

Projekt_DATA4ACTION

Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit