Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

10. 5. 2020

Představení jednotlivých částí projektu BOOSTEE-CE

Představení jednotlivých částí projektu BOOSTEE-CE

Projekt BOOSTEE-CE vytvořil v rámci svého výstupu webovou platformu s názvem OnePlace (https://oneplace.fbk.eu/), která umožňuje zobrazit energetické informace v rámci 3D městských modelů, vizualizaci dat energetických auditů, emisí CO2, fotovoltaických potenciálů, finančních nástrojů pro energetickou účinnost, příkladů dobré praxe a mnoho dalšího. Do této platformy byly integrovány 4 samostatné pracovní balíčky projektu BOOSTEE-CE.


 

3D modely budov (WP1)

Pracovní balíček 1 měl za cíl shromaždit různorodé informace (katastrální mapy, typy budov, způsob výstavby, energetické audity, emise CO2, tepelné ztráty, FVE potenciál atd.) o veřejných budovách a vyvinout metodiku pro přístup a vizualizaci těchto dat v 3D městských modelech. Byly vytvořeny geoprostorové databáze, 3D modely budov, mapy fotovoltaických potenciálů a informace o tepelných ztrátách, aby následně byly transformovány do online projektové platformy OnePlace (WP2). Metodologie zohledňovala různé potřeby zapojených pilotních oblastí, jakož i různé typy a formáty dat. Tato metodika by nyní mohla být replikována i v dalších oblastech pilotních akcí.

Online platforma OnePlace (WP2)

V rámci tohoto balíčku byla vyvinuta jedinečná online energetická platformu OnePlace (https://oneplace.fbk.eu), založená na skutečných potřebách projektových partnerů a zúčastněných stran. Platforma nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti.

  • 3D Energetický management (3DEMS) umožňuje vizualizaci, dotazování a správu shromážděných energetických dat a informací o budovách. Modul byl testován a validován v 8 pilotních oblastech.
  • Modul Energetický trh shromaždil v každé zúčastněné zemi odkazy na databáze, které pomáhají koncovým uživatelům nakupovat energie a elektronické spotřebiče za rozumnou cenu a spojuje je s odborníky v oblasti architektury, strojírenství, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie atd.
  • Modul Energeticky efektivní města umožňuje výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi městy pro orgány veřejné moci, obce a další veřejné subjekty.
  • Modul Financování energetické efektivity je atraktivní vizuální prezentace výstupů nadnárodní strategie (finančních plánů), příkladů dobré praxe a praktických kroků k využívání zdrojů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, pomáhá orgánům veřejné moci při plánování a realizaci financování energetické efektivity.

Pilotní projekty (WP3)

Účelem pracovního balíčku 3 bylo připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní akce na zlepšení energetické účinnosti ve veřejných budovách v regionu Emilia-Romagna (Itálie), ve městě Judenburgu (Rakousko), ve Zlínském kraji (Česká republika), ve městě Tolna (Maďarsko), ve městě Płońsk (Polsko), ve městě Koprivnica (Chorvatsko), ve městě Velenje (Slovinsko), ve městě Lubawka a ve městě Žacléř (PL/CZ). Pilotní akce se zaměřily na identifikaci a testování řešení pro inteligentní řízení energie a modernizaci budov, jakož i na zvyšování energetického povědomí mezi místní komunitou, které lze poté přiblížit i na jiná středoevropská území přizpůsobující se skutečným podmínkám. Pilotní akce také testovaly a používaly platformu OnePlace.
Informace o všech pilotních projektech jsou k dispozici na našich stránkách zde – pilotní projetky BOOSTEE-CE.

Strategie financování energetické efektivity (WP4)

Financování energetické efektivity se skládá z několika vzájemně propojených výstupů, které dohromady poskytují komplexní představu o financování energetické účinnosti z pohledu obce, města či regionu. Mezi hlavní části tohoto pracovního balíčku 4 patří:

Srovnávací analýza finančních schémat, což je analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty / fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic, atd. Dokument rovněž klade důraz na akce umožňující i větší investice.

Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti, která definuje, strukturuje a přezkoumává stávající řešení a modely financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení, rovněž na základě výsledků pilotních akcí projektu BOOSTEE-CE.

Nadnárodní metodický rámec je společný nadnárodní vzor finančního plánu energetické účinnosti s pokyny pro jejich konkrétní obsah a strukturu. Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí (projektových partnerů a potenciálních zúčastněných stran) a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru.

Plány financování energetické účinnosti - financování plánů k dosažení požadovaného cíle energetické účinnosti ve veřejných infrastrukturách v konkrétních městech nebo regionech partnerských zemích v Itálii, Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovinsku, Polsku, Chorvatsku.

Příklady dobré praxe a modely návratnosti investic, které shromáždilo konsorcium projektu BOOSTEE-CE. Jedná se o sbírku příkladů dobré praxe ze středoevropských zemí v oblasti různých modelů návratnosti investic, prostřednictvím nichž je kladen důraz na akce umožňující i větší investice.

Všechny výše uvedené výstupy jsou také představeny na platformě OnePlace projektu BOOSTEE-CE (https://oneplace.fbk.eu) v sekci financování energetické efektivity.