Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

15. 1. 2020

Představení modulu financování energetické účinnosti

Představení modulu financování energetické účinnosti

Projekt BOOSTEE-CE se snaží orgánům veřejné správy poskytovat informace o finančních nástrojích formou prezentace výsledků nadnárodní finanční strategie, finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků jak využít zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Této problematice se věnuje jeden z modulů Platformy OnePlace projektu BOOSTEE-CE


Modul se skládá z 6 hlavních sekcí:

  • Srovnávací analýza finančních schémat ve středoevropských zemích – analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty/fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic atd.
  • Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti – přehled stávajících řešení a modelů financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení.
  • Nadnárodní metodický rámec pro vypracování finančního plánu energetické účinnosti – Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů, modelů a schémat na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru se specifickým cílem minimalizovat zatížení veřejných rozpočtů. Obsahuje také doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí ohledně identifikace a implementace modelu udržitelného financování, rizik a opatření v případě finančních investic, případových studií atd.
  • Plány financování energetické účinnosti pro veřejné infrastruktury ve středoevropských městech a regionech – Financování plánů k dosažení požadovaného cíle energetické účinnosti ve veřejných infrastrukturách v konkrétních městech nebo regionech v Itálii, Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovinsku, Polsku a Chorvatsku.
  • Příklady dobré praxe a modely návratnosti investic financování energetické účinnosti. Jedná se o sbírka příkladů dobré praxe ze středoevropských zemí v oblasti různých modelů návratnosti finančních investic, prostřednictvím nichž je kladen důraz na akce umožňující i větší investice. Tyto příklady dobré praxe jsou prezentovány a analyzovány v atraktivních informačních přehledech.
  • Kalkulátor financování energetické účinnosti – Jednoduchá kalkulačka umožňuje uživatelům získat základní představu o ziskovosti a vhodnosti investice do projektu energetické účinnosti nebo obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Pro více informací, můžete navštívit stránky: https://oneplace.fbk.eu/en/financing-energy-efficiency/financing-energy-efficiency/

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.