Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

27. 5. 2020

Projekt BOOSTEE-CE se chýlí ke konci, ukazuje praktické výsledky a poskytuje efektivní nástroje

Projekt BOOSTEE-CE se chýlí ke konci, ukazuje praktické výsledky a poskytuje efektivní nástroje

Projekt BOOSTEE-CE (Zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si dal za úkol vyvinout funkční řešení v oblasti energetické efektivity a ukázat je prostřednictvím 8 pilotních akcí ve veřejných budovách. 


Během tří let (od 01.06.2017 do 31.05.2020) projekt zapojil 13 projektových partnerů a 2 přidružené partnery ze sedmi zemí ochotných spolupracovat v oblasti energetické efektivity.

Projekt BOOSTEE-CE se zaměřil na náročnou výzvu: zvýšit energetickou efektivitu ve veřejných budovách středoevropských měst. Za tímto účelem byl vytvořen soubor účinných nástrojů (ICT řešení, finanční plány, databáze s důležitými informacemi atd.). Tyto nástroje jsou veřejně dostupné a je možné je propagovat a aplikovat v dalších oblastech.

  1. května 2020 proběhlo online setkání partnerů, na kterém byly sumarizovány výsledky a úspěchy projektu BOOSTEE-CE, mezi něž patří:

 Webová platforma OnePlace (OnePlace) sestávající se ze 4 modulů nabízejících široké spektrum praktických informací k energetické efektivitě včetně databází poskytovatelů služeb, informací o spotřebičích, příkladů dobré praxe energetických investic ze sedmi zemí, finančních analýz a finančních plánů měst a regionů, 3D modelů měst s možností lépe vizualizovat energetická data v 3D prostředí atd.

  • 8 měst a regionů namodelovalo vice než 2000 budov v 3D prostředí, přístupné možnostem dotazování v rámci 3D modulu energetického managementu;
  • 8 pilotních akcí v 7 zemích, z nichž v pěti se realizovaly menší investice do smart meteringu a nízkonákladových opatření za účelem zvýšení energetické efektivity ve veřejných budovách a také k otestování OnePlace platformy;
  • roční úspory v pilotních budovách ve výši 1 007 MWh jako přímé či nepřímé efekty investic nebo technických konzultací;
  • 8 plánů financování energetické účinnosti pro města nebo regiony bohatých na příklady energeticky efektivních opatření s adekvátními způsoby jejich financování;
  • 9 školících seminářů souvisejících energeticky efektivními aktivitami a řešeními, realizovaných partnerských zemích a navštívenými vice než 200 účastníky;
  • 21 expertních workshopů, 5 propagačních seminářů a 8 společných akcí;
  • kolem 150 výstupů a výsledků projektu souvisejících s jednotlivými pracovními balíčky projektu BOOSTEE-CE, volně dostupných na stránkách projektu.

 

Příklad vizualizace pilotní akce na platformě OnePlace – Uherské Hradiště

Byla také vytvořena brožura k projektu, která nabízí hlubší náhled do projektových aktivit i dosažených výsledků.

Stále je před námi dlouhá cesta ve snižování uhlíkové stopy ve veřejných budovách a stále je také mnoho práce v oblasti energetické efektivity stávajících budov. Mezinárodní konsorcium projektu BOOSTEE-CE s radostí přispělo k tomuto vznešenému cíli a doufá, že dosažené výsledky budou využity také dalšími organizacemi sledujícími stejný cíl.

Závěrečné virtuální setkání partnerů projektu BOOSTEE-CE

Více informací v češtině k projektovým výsledkům jsou k dispozici na stránkách Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.