Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

16. 9. 2013

Projekt COOPENERGY ve Zlínském kraji

Projekt COOPENERGY ve Zlínském kraji

Dne 13.9 2013 proběhlo v komplexu 14|15 Baťově institutu společné jednání členů Výboru pro strategický rozvoj a investice zastupitelstva Zlínského kraje a komise pro strategické plánování EU při radě města Zlína. 


Jedním z bodů jednání bylo vystoupení ředitelky EAZK, o.p.s., Ing. Miroslavy Knotkové, která v rámci projektu COOPENERGY představila vizi energetického využívání dosud sládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

V první fázi realizace si projekt COOPENERGY klade tyto úkoly:

• Poskytnout případové studie příkladů dobré praxe existující spolupráce po celé Evropě.

• Vyvinout a v praxi vyzkoušet místní dohody na víceúrovňové řízení projektů (multi-level governance).

V další fázi realizace projektu ve Zlínském kraji dojde k revizi energetického akčního plánu Zlínského kraje vycházejícího z aktualizované energetické koncepce Zlínského kraje a následná realizace aktivit vycházející z aktualizovaného akčního plánu:

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem zpracování akčního plánu na zvýšení energetického využití dosud skládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem přípravy, organizace a realizace společných nákupů elektřiny a plynu v návaznosti na zavedený model energetického managementu v organizacích Zlínského kraje.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách www.coopenergy.eu .