16. 9. 2013

Projekt COOPENERGY ve Zlínském kraji

Projekt COOPENERGY ve Zlínském kraji

Dne 13.9 2013 proběhlo v komplexu 14|15 Baťově institutu společné jednání členů Výboru pro strategický rozvoj a investice zastupitelstva Zlínského kraje a komise pro strategické plánování EU při radě města Zlína. 


Jedním z bodů jednání bylo vystoupení ředitelky EAZK, o.p.s., Ing. Miroslavy Knotkové, která v rámci projektu COOPENERGY představila vizi energetického využívání dosud sládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

V první fázi realizace si projekt COOPENERGY klade tyto úkoly:

• Poskytnout případové studie příkladů dobré praxe existující spolupráce po celé Evropě.

• Vyvinout a v praxi vyzkoušet místní dohody na víceúrovňové řízení projektů (multi-level governance).

V další fázi realizace projektu ve Zlínském kraji dojde k revizi energetického akčního plánu Zlínského kraje vycházejícího z aktualizované energetické koncepce Zlínského kraje a následná realizace aktivit vycházející z aktualizovaného akčního plánu:

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem zpracování akčního plánu na zvýšení energetického využití dosud skládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem přípravy, organizace a realizace společných nákupů elektřiny a plynu v návaznosti na zavedený model energetického managementu v organizacích Zlínského kraje.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách www.coopenergy.eu .