1. 9. 2015

Propagace projektu SRCplus na výstavě Země Živitelka

Propagace projektu SRCplus na výstavě Země Živitelka

První propagační akce projektu SRCplus proběhla v neděli dne 30.8.2015 na veletrhu Země živitelka, který se konal v Českých Budějovicích.


 Veletrh je zaměřený zejména na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Na veletrhu byl projekt propagován na stánku. Projekt SRCplus byl propagován letáky, posterem a výstupy z WP2 (Zprávou o udržitelnosti rychle rostoucích dřevin a příručkou o rychle rostoucích dřevinách. Tento veletrh je jedním z největších v České republice a navštíví ho přes 100 tis. návštěvníků. Navíc byly na stánku poskytovány také osobní konzultace k rychle rostoucím dřevinám. Konzultace vedly k 23 novým kontaktům, které byly přidány do databáze a mají potenciál se účastnit seminářů a studijních cest. Návštěvníci se zajímali hlavně o druhy RRD a mechanizaci. Tyto otázky budou zapracovány do školících materiálů.