3. 8. 2015

Průvodce kompostováním

Na podporu snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a na podporu třídění bioodpadu vytvořila EAZK návod jak správně kompostovat ve formě Průvodce kompostováním.


Průvodce ke stažení zde