Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

16. 8. 2013

První fórum k projektu CEP-REC – regionálních energetických koncepcí

První fórum k projektu CEP-REC – regionálních energetických koncepcí

První odborné fórum zástupců kraje, měst a obcí, provozovatelů a vlastníků centrálních zdrojů tepla ve Zlínském kraji proběhlo 14.8.2013 ve Zlíně. 


Cílem bylo představit projekt CEP-REC zaměřený na zpracovávání energetických koncepcí regionů. Byly představeny hlavní cíle projektu, plánované aktivity a výstupy. Tento projekt realizuje pro Zlínský kraj Energetická agentura Zlínského kraje, která bude zajišťovat jednak projednání, ale i její následující implementaci. Zlínský kraj bude nově zpracovanou Územní energetickou koncepci schvalovat, přijímat a tato se pak stane podkladem pro územní plány. Projekt je ze strany EU podpořen 85% dotací z Programu „Central Europe. První krajská koncepce byla zpracována v roce 2004 a letos probíhá její aktualizace, kterou zpracovává společnost ENERGO-ENVI. Bude se jednat o strategický dokument, který bude určovat energetickou politiku kraje na dalších 20 let. Zadáním pro zpracovatele bylo zpracovat dokument podporující maximálně ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, podporující energetickou efektivitu a soběstačnost, snižování emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě i zaměstnanost regionu.

Další část fóra byla zaměřena na oblast centrálního zásobování teplem, které je pro životní prostředí ve Zlínském kraji ve většině měst nezbytné. Zpracovatelé dokumentu přednesli účastníkům postup práce na dokumentu, popsali způsob sběru dat a informací, aktivity pro mapování a hodnocení spotřeb energie, představili první energetické bilance kraje dle jednotlivých sektorů v kontextu ČR, přednesli časový harmonogram prací, poděkovali přítomným za vyplnění formulářů průzkumu a získání podkladů a přednesli svoji představu spolupráce.Pro získání zkušeností se způsoby zpracování, projednání a implementací dokumentu využívají pracovníci EAZK, ale i zpracovatelé dokumentu mezinárodní zkušenosti od dalších 7 zemí EU a tyto se snaží rozšířit na jednotlivé hlavní aktéry ve Zlínském regionu.

Dále se zaměřili na prezentaci nové legislativy, tedy na implementaci Směrnice 2012/27/EU, o energetické účinnosti, která zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v jednotlivých zemích EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního cíle zvýšení energetické účinnosti o 20% a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu, což se významně dotýká jak vlastníků nemovitostí, tak distributorů a výrobců energie. Účastníci živě diskutovali o reálnosti požadavků směrnice a dotazovali se zejména k praktickým dopadům implementace směrnice k povinným plánovaným úsporám např. ve výši 1,5% energie u konečného spotřebitele a povinnosti, aby počínaje 1.1.2014 byla renovována 3% celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov vlastněných krajem, městy a obcemi u budov s celkovou užitnou plochou nad 500 m2.

Od koncepce lze očekávat posouzení ekonomického potenciálu rozvoje energetiky regionu šetrného k životnímu prostředí, koncepce doporučí směr.

EAZK vyzývá všechny zájemce o tuto oblast, aby své náměty, požadavky nebo dotazy, zasílali na info@eazk.cz.

Více o projektu a z programu fóra najdete na níže uvedených prezentacích:

CEP-REC a Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Spolupráce SCZT na Územní energetické koncepci Zlínského kraje

Implementace směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti