Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

2. 7. 2020

První veřejná budova v pasivním standardu ve Zlínském kraji

První veřejná budova v pasivním standardu ve Zlínském kraji

Úterý 16.června 2020 bylo svátečním dnem nejen pro profesionální hasiče Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ale také pro tým EAZK. Proč?
Konalo se totiž slavnostní otevření nové budovy v pasivním standardu určené pro profesionální hasiče.


Úkolem EAZK dle Akčního energetického plánu je iniciovat příklady dobré praxe a hledat na ně i zdroje financování, což se tady podařilo.

Vedení profesionálních hasičů a EAZK se již v roce 2016 dohodlo na spolupráci s cílem vybudovat pasivní hasičské stanice a získat na ně dotace. EAZK přispěla k realizaci projektu svými technickými konzultacemi a rovněž svými zkušenostmi se zpracováním žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP), prioritní osy 5 Energetické úspory, Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Cílem tohoto programu je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru musí jít v této oblasti příkladem.

Požární stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla dosud v městské budově společně s dobrovolnými hasiči. Pro zajištění akceschopnosti profesionálních hasičů vyvstala potřeba postavit nový objekt hasičské zbrojnice, který bude umožňovat vybavení moderní hasičskou technikou a v případě potřeby může být použit i na stanici vyššího typu P2. Umístění objektu na pozemku poblíž dálnice je strategické.

Nová stanice vybudovaná v areálu průmyslové zóny Holešov je první pasivní budovu v ČR určenou profesionálním hasičům a navíc první veřejnou budovu v pasivním standardu ve Zlínském kraji. Pasivní standard znamená, že objekt potřebuje na svůj provoz minimum energie a část energie využívá z obnovitelných zdrojů. V podstatě se jedná o dobře zaizolovanou budovu využívající sluneční zisky.

Nově postavená stanice má měrnou roční potřebu neobnovitelné primární energie pouze 96 kWh/(m2.rok) a měrnou roční potřebu tepla na vytápění pouze 11 kWh/(m2.rok). Objemový faktor tvaru budovy A/V= 0,41 m2/m3.

K vytápění stanice o celkové podlahové ploše 1 138 m2 slouží dva plynové kotle a k ohřevu vody solární termické kolektory umístěné na střeše objektu a napojené do 1 500 litrové akumulační nádrže. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí slouží pět rekuperačních jednotek. Efektní střešní pilové světlíky zajišťují dostatek přirozeného světla do prostorů garáží a dílen. Osvětlení je zajištěno úspornými LED svítidly. Jedná se o stanici, která slouží pro nepřetržitý výkon služby profesionálních hasičů. Tato stanice je navržena jako samoobslužná, to znamená, že při výjezdu jednotky mohou stanici opustit všichni hasiči a budova se o sebe postará sama.

Hasiči denně nasazují své životy, aby chránili ty naše. Proto je potřeba, aby ve své službě setrvávali ve vyhovujícím a komfortním prostředí, k čemuž objekt v pasivním standardu výrazně přispívá především kvalitou svého vnitřního prostředí. Neméně důležitou stránkou je však také minimální spotřeba energie objektu, která vede ke snížení nákladů na provoz. Minimalizací vypouštění znečišťujících látek do ovzduší a využitím obnovitelných zdrojů energie je stavba šetrná k životnímu prostředí.

Celkové náklady na stavbu činily 59 865 084 Kč vč. DPH, tato cena zahrnuje nejen stavbu budovy samotné, ale také požární věž, sportoviště pro udržování fyzické kondice hasičů a potřebnou infrastrukturu. Zlínský kraj přispěl částkou 5 000 000 Kč a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla ve výši 14 866 168 Kč.

Na stavbu byly použity tyto materiály a výrobky:
- Okna s trojsklem s Uw = 0,65 – 0,76 W/(m2K)  (dle solárního faktoru, plochy zasklení a plochy rámu)
- Rychloběžná vrata s otevíráním 0,5 m/sec s Ud = 0,614 W/(m2K) a Ud = 0,513 W/(m2K)
- Izolace základové desky tepelnou izolací z XPS tl. 280 mm
- Izolace obvodových stěn EPS šedým tl. 300 mm
- Izolace střechy teplenou izolací z EPS 200 tl. 200 mm a EPS šedým tl. 200 mm, celková tloušťka izolace střechy 400 mm

Technické systémy:
- Ohřev teplé vody v zásobníku o objemu 1 500 litrů zajišťuje 13 kusů solárních kolektorů
- Větrání s rekuperací zajišťuje 5 vzduchotechnických jednotek
- Vytápění pomocí 2 plynových kotlů každý o výkonu 37,1 kW

Jsme za EAZK rádi, že naši profesionální hasiči jdou příkladem a v současné době mají již z téhož programu schválenu dotaci na druhou budovu v pasivním standardu v Bystřici pod Hostýnem. Hasiči se aktivně věnují energetickému managementu a to nejen proto, že pro veřejné budovy je management legislativní povinností, ale proto, že naši hasiči vědí, že s energií se nesmí plýtvat. Zdroje energie jsou vyčerpatelné a je potřeba myslet i na další generace.

Stanici si můžete prohlédnout zde:
https://www.hzscr.cz/clanek/slavnostni-den-s-otevrenim-dvou-stanic-ve-zlinskem-kraji.aspx