Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

21. 1. 2022

Regionální akční plán LC DISTRICTS pro Zlínský kraj

Regionální akční plán LC DISTRICTS pro Zlínský kraj

Vypracování Akčního plánu na podporu energetické účinnosti ve veřejných budovách pro Zlínský kraj bylo klíčovou aktivitou první fáze mezinárodního projektu LC DISTRICTS.


EAZK Vypracovala tento akčního plán pro Zlínský kraj na základě participativního přístupu se zapojením zástupců Zlínského kraje, měst a obcí Zlínského kraje a dalších místních i regionálních významných a relevantních subjektů. Zúčastněnými klíčovými subjekty na národní úrovni byly např. členové Monitorovacího výboru OPŽP z řad Národní sítě místních akčních skupin nebo Státního fondu životního prostředí. Všechny zúčastněné strany se přímo či nepřímo zabývají činnostmi v oblasti renovace budov a výstavby energeticky účinných budov, vytváření a renovace dálkového vytápění a dalších akcí obnovy měst v regionech.

Záměrem našeho mezinárodního projektu LC DISTRICTS je implementovat regionální akční plán s cílem zlepšit národní strategický nástroj – Operační program Životní prostředí. Konkrétní oblastí, na kterou se projekt zaměřuje a pro který si klade ambice případně optimalizovat využití veřejných prostředků, je v programu OPŽP 2014–2020 uveden pod prioritou 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem opatření jsou budovy s vysokým potenciálem nákladově efektivních řešení.

Akční plán na podporu energetické účinnosti ve veřejných budovách ke stažení: