14. 9. 2016

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. 


Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE