Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

26. 3. 2021

Udržitelná a SMART obec Hostětín

Hostětín je obec v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Obec se rozkládá na ploše 3,63 kilometrů čtverečních a má 220 obyvatel. Leží v údolí na okraji CHKO Bílé Karpaty, okrajové oblasti blízko státní hranice se Slovenskem bez možnosti připojení k síti zemního plynu a na elektrické distribuční síti bez zaokruhování, tedy v oblasti s nižší spolehlivostí zásobování elektřinou.


Obec je známá svými ekologickými aktivitami, protože jejím hlavním cílem je udržitelný rozvoj, využívání místních obnovitelných zdrojů energie a technologií šetrných k životnímu prostředí. Hlavními výzvami pro obec jsou kvalitní životní prostředí, tvorba pracovních míst a kvůli nižší koupěschopnosti i ceny energie.

Od roku 1995 obec ve spolupráci s regionálními úřady a partnerskými organizacemi začala realizovat své ekologické projekty mezi něž patří např. kořenová čistírna odpadních vod, centrální výtopna na biomasu, moštárna, informační vzdělávací centrum v pasivním standardu včetně ubytovací části, fotovoltaická elektrárna o výkonu 56 kW ve svahu nad kotelnou, ale také instalace střešních FVE a svépomocí vyrobené solární panely na ohřev vody na střechách rodinných domů. Tyto projekty nepřitahují jen širokou veřejnost, ale také některé významné osobnosti jako byl např. Charles, princ z Walesu, který tuto vesnici navštívil v březnu 2010, nebo Andrew Schapiro, velvyslanec Spojených států v České republice, který přijel do Hostětína během Dne Země v roce 2015.

Obec již získala několik ocenění za svůj přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie jako Energy Globe 2007 nebo Czech Solar Award 2009. V roce 2012 získal Hostětín spolu s dalšími 19 evropskými obcemi a regiony cenu Climate Star International Award. Obec je také národním vítězem Energy Globe 2020.

Hostětín je jednou z nejprogresivnějších obcí v České republice. Předvídavý a komplexní přístup se zaměřuje se na dlouhodobé řešení více problémů najednou. Všechno to začalo budováním kořenové ČOV, aby byla zrušena stavební uzávěra a následně myšlenkou zavedení ekologického vytápění obce. Zimní smogová zátěž z uhelných kotlů aktivovala vedení obce k činu. Nabízelo se využití odpadního dřeva z okolních lesů a řešením mohla být výměna všech kotlů za kotle na dřevo nebo centrální kotelna na dřevní štěpku. Zvítězila, po vzoru našich sousedů z Rakouska, centrální kotelna na biomasu využívající odpadního dřeva z okolních pil a lesů.

Tyto kroky vedou k i prevenci vylidňování a k obecnému porozumění obyvatel obce o nutnosti zlepšování životních podmínek v Hostětíně a využívání chytrých řešení, jejichž výsledkem je lepší, efektivnější a čisté využívání energií, lepší péče o životní prostředí a také udržitelný místní rozvoj zemědělského a jiného drobného podnikání.

Proces implementace byl nejprve zahájen vzdělávacími aktivitami, které pomohly zvýšit povědomí o životním prostředí v místní komunitě. Následoval úspěšný projekt instalace solárních panelů v domácnostech, následně byly realizovány větší obecní projekty (ČOV, centrální biomasová výtopna, FVE, modernizace veřejného osvětlení, zateplování obecních budov, vybudování bytového domu a komunitního centra). Toho všeho bylo dosaženo díky spolupráci na místní úrovni, tedy zapojením všech obyvatel obce a spoluprací vedení obce s důležitými subjekty a místními orgány veřejné moci.

K dosažení cílů obce bylo nutné mít vyvážené finanční portfolio, které si obec dokázala zajistit. Mezi zdroje spolufinancování konkrétních projektů patřily mezinárodní zdroje z Nizozemska, Rakouska a Německa, fondy EU, SFŽP, regionální granty, obecní prostředky a také příspěvky samotných občanů.

 

Obec Hostětín je příkladem kontinuálního a dlouhodobého rozvoje udržitelnější, inteligentnější a ekologičtější vesnice. Začátek transformace má své kořeny ve druhé polovině 90. let a zrychlil se v letech 2000–2010, čímž se obec zařadila do skupiny předních venkovských komunit v České republice.

Po více než 20 letech úsilí v oblasti životního prostředí vypočítala obec uhlíkovou stopu celé vesnice, která v roce 2019 činila 2,51 t CO2 na obyvatele, což je méně než polovina průměrných hodnot ostatních obcí v České republice, které si tento ukazatel počítají.

Cílem vedení obce je dosáhnout uhlíkové neutrality. Jak rychle se to podaří bude záležet na mnoha faktorech, ale hlavně na odvaze, odhodlání a spolupráci všech obyvatel obce.

 

Hostětín – letecký pohled

Informační centrum Veronica v pasivním standardu

 

Obecní centrální výtopna

Sklad štěpky pro centrální výtopnu

 

Prince Charles v Hostětíně

 

Kořenová čistírna odpadních vod

 

Efektivní a SMART veřejné osvětlení

Odměna za vítězství v soutěži Energy Globe 2020 – na 1 rok zapůjčený elektromobil