Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

4. 11. 2022

Vedoucí role Zlínského kraje při rozvoji nízkouhlíkových oblastí v rámci ČR

Vedoucí role Zlínského kraje při rozvoji nízkouhlíkových oblastí v rámci ČR

Mezinárodní projekt LC DISTRICTS, jehož byla partnerem Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK), přinesl významný dopad na rozvoj nízkouhlíkových oblastí v ČR i na další zkvalitnění nástroje národní politiky OP Životní prostředí ( OPŽP), základního dotačního programu v oblasti ochrany životního prostředí na národní úrovni.


Zlínský kraj je příhraničním regionem s 307 městy a obcemi, z nichž mnohé mají méně než 1000 obyvatel a potýkají se s nedostatečnými vlastními kapacitami při naplňování politiky snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti. Místní i regionální správa čelí výzvám ohledně efektivního a zároveň uživatelsky přívětivého využívání budov a zařízení, které jim nebo jejich organizacím patří.

EAZK má dlouholeté zkušenosti s využíváním OPŽP a za posledních 16 let vypracovala a administrovala téměř 600 projektů v hodnotě přesahující 4,5 miliard Kč, kdy podpora OPŽP tvořila významnou část těchto investic do energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

Jednou z výzev pro Zlínský kraj je využít tento nástroj co nejefektivněji a pokusit se poskytnout zpětnou vazbu na národní úroveň s návrhy na zlepšení tohoto nástroje.

Projekt LC DISTRICTS vytvořil jedinečnou příležitost propojit regionální a národní úroveň prostřednictvím spolupráce EAZK s institucemi na národní úrovni – ČVUT, Státním fondem životního prostředí nebo Ministerstvem životního prostředí.

Účast v projektu LC DISTRICTS rovněž umožnila EAZK i samotnému Zlínskému kraji nejen zúročit své zkušenosti, ale také se inspirovat příklady z partnerských regionů Navarra (ESP), Småland (SWE), Ancona (IT) a v Chorvatsku a využít všech stávajících i nových poznatků k zapojení do procesu stanovení podoby OP Životní prostředí pro následující programové období 2021 – 2027.

Mezi závěry, které vyplynuly během projektové spolupráce, patří např.:

-        Moderní pasivní i nízkoenergetické domy, postavené ve veřejném sektoru pilotních oblastí, mají velký potenciál stát se vzorem pro další podobné stavby i v soukromém sektoru.

-        Dotační podpora z OPŽP v rámci modernizace veřejných budov byla zvýšena pro komplexní opatření a dosažení maximálních energetických úspor, byla rozšířena podporovaná opatření a snížena administrativní náročnost projektů.

-        Dotační podpora z OPŽP pro výstavbu nových budov byla zvýšena ze stávajících 30 až 32 % a maximálního limitu 50 mil. Kč na 50 % a maximální limit 120 mil. Kč pro pasivní budovy
a 70 % a maximální limit 140 mil. Kč pro aktivní budovy.

-        Přenos zkušeností s výstavbou pasivních budov byl úspěšně importován do ostatních dotačních programů např. IROP

-        Využití funkčních příkladů z jiných zemí z hlediska ambicí, použitých materiálů a komplexního přístupu bylo inspirací pro klíčové subjekty tvořící konečnou podobu národních operačních programů.

Budova nové požární stanice v Bystřici pod Hostýnem v pasivním standardu:

 

Foto: ©HZS Zlínského kraje

Díky ucelené koncepci projektu LC DISTRICTS a akčnímu plánu vytvořenému EAZK pro Zlínský kraj v rámci tohoto projektu bude EAZK plnit nejen roli prostředníka pro obce a kraje prostřednictvím podávání cílených a pečlivě vybraných projektů, ale bude hrát také důležitou roli při poskytování zpětné vazby na národní úrovni pro další úpravy programu pro jeho co nejefektivnější využití ve prospěch koncových uživatelů.

LC DISTRICTS „snížení emisí v městských oblastech prostřednictvím zlepšení regionálních koncepcí“ je projekt v rámci programu INTERREG EUROPE, financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.