Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

17. 9. 2020

Vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny

Dne 13. srpna 2020 byla schválena nová vyhláška o měření elektřiny, která zapracovává směrnici EP a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019. Směrnice řeší druhy měřících zařízení elektřiny, umístění a instalaci měřících zařízení, způsob vyhodnocování, stanovení náhrad za neoprávněně odebranou elektřiny a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu.


Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2021, ale s výjimkami od 1.7.2024 a 1.7.2027.

Největší změny se dočkají malí výrobci elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW a ti, co budou mít výrobu vyšší než 6 MWh/rok, kteří budou mít za povinnost od 1.7.2017 instalovat měření typu C1 nebo C2, což znamená průběhové měření s dálkovým přenosem údajů vybavené funkcí dálkového odpojení, připojení nebo omezení anebo v případě C2 vybavené funkcí technického blokování spotřebičů. Nejpozději do 1.7.2024 nainstalované průběhové měřící zařízení od distributora může provozovatel distribuční soustavy ponechat v provozu po dobu platnosti jeho ověření podle zákona č. 5050/1990 Sb., o metrologii.

Navíc vyhláška zavádí  novou kategorii měření C3, která řeší případy, kdy není možné ekonomicky nebo technicky osadit měření C1 nebo C2. Kategorie C3 má průběhové měření s dálkovým přenosem údajů, ale bez blokace nebo odpojení spotřebičů. Jestliže je výroba do 6 MWh, tak do 1.7.2027 je možné ponechat měření typu C4. V případě instalovaného výkonu do 10 kW lze ponechat měření typu B, taktéž do 1.7.2027 s tím, že měřící zařízení, které instaloval provozovatel distribuční soustavy do 1.7.2024 lze ponechat v provozu po dobu platnosti jeho ověření podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Kategorie C4 jsou odběry s roční fakturací jako to doposud bylo u většiny odběrů typu C.

A kategorie měření A a B zůstává základní měřící a vyhodnocovací interval 1 čtvrthodina jako tomu bylo doposud.

Tato vyhláška zároveň ruší vyhlášky č. 82/2011 Sb., č. 476/2012 Sb. a č. 152/2016 Sb., které se týkaly měření elektřiny.

Kompletní znění vyhlášky zde