21. 5. 2013

Výzva zpracovatele ÚEK ZK

Výzva zpracovatele ÚEK ZK

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. vypisuje výzvu na zpracovatele Územní energetické koncepce Zlínského kraje realizovanou v rámci mezinárodního projektu CEP-REC, který se zabývá zpracováním, zaváděním a hodnocením regionálních energetických koncepcí. 


Tento projekt obdržel 75% finanční podporu z programu CENTRAL EUROPE.

Obsah výzvy je zveřejněn na profilu zadavatele